Volver a la vista general

Formación de la OMM para defensores del colectivo LGBT

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in werking getreden. Gemeenten spelen bij de uitvoering van de WMO een sleutelrol. Zij o.a. verantwoordelijk voor beleid er voor moet zorgen dat alle mensen in hun gemeente mee kunnen doen in de samenleving.

Aanknopingspunt voor holebi-beleid

Dat mee doen geldt voor burgers, dus ook mensen die vanwege hun seksuele voorkeur of geslachtsidentiteit worden uitgesloten. De WMO kan daarom een goed aanknopingspunt zijn om met gemeenten in gesprek te komen over holebi-beleid. Ook, en misschien wel vooral, met gemeenten die tot nu toe geen holebi-leid hebben gevoerd.

Lokale belangenbehartiging

U bent als vrijwilliger namens een belangenorganisatie, of namens uzelf, actief bezig met het behartigen van belangen van holebi’s of transgenders. COC Nederland wilt u daarbij graag ondersteunen. Wij vinden het namelijk, net als u, belangrijk dat de belangen van holebi’s of transgenders ook op lokaal niveau worden behartigd.

Trainingsdag

In het afgelopen jaar heeft COC Nederland al enkele voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de WMO. We gaan nu een stap verder!

Op zaterdag 31 maart a.s. zal in Utrecht een trainingsdag worden gehouden over de WMO en lokaal beleid. Het doel is om iedere deelnemer met praktische tools op maat naar huis te laten gaan, zodat deze in de eigen omgeving kunnen worden ingezet.

Opzet van de WMO-training

:

Wat is de WMO?

Op interactieve wijze wordt de wet toegelicht en aan de hand van voorbeelden gekeken hoe de WMO een bijdrage kan leveren aan het oplossen van problemen van holebi’s en transgenders.

Wat is er in de eigen regio aan de hand?

Per deelnemer zal er in kaart gebracht worden wat er op dit moment voor holebi’s en transgenders al gebeurt in de regio. Ook worden problemen geïdentificeerd. Aan de hand van deze inbreng worden prioriteiten opgesteld.

De mogelijkheden van de WMO

Middels diverse presentaties zal weergegeven worden wat de mogelijkheden zijn binnen de Wmo. Ook zullen succesvoorbeelden gepresenteerd worden.

Actie!

Samen met de deelnemers zal er individueel een plan van aanpak worden opgesteld waarin staat hoe zij in hun regio de Wmo gaan benutten om problemen aan te pakken.

Formación de la OMM para defensores del colectivo LGBT

Datum: zaterdag 31 maart 2007
Aanvang: ontvangst v.a. 10.00 u – start training om 10.30 u
Eindtijd: uiterlijk 16.00 u
Locatie: Park Plaza Hotel – Westplein 50 te Utrecht
Park Plaza Hotel ligt op loopafstand van het Utrechtse Centraal Station – parkeergelegenheid aanwezig.

Kosten: voor COC-leden € 7,50 en voor niet-COC-leden € 15,- (incl. uitgebreide lunch).

Aplicación

Indien u geïnteresseerd bent in, of deel wilt nemen aan deze training, stuur dan een e-mail naar [email protected] of bel COC Nederland op telnr: (020) 623 4596. Wij zullen u dan de benodigde informatie toesturen. U kunt zich voor deze training inschrijven tot uiterlijk 26 maart 2007.

Zie voor meer informatie de pagina WMO-project.