Volver a la vista general

El COC Roze Woongroep 50+ de La Haya construirá

Na jaren met elkaar optrekken, intussen gebruik makend van een Kaagcamping als broedplaats, is het de Roze Woongemeenschap i.o. eindelijk gelukt een lokatie te verwerven.

Wethouder Marnix Norder heeft

Noordwal 117 te Den Haag

toegewezen aan de COC-woongroep 50+. Het terrein zal worden vrij gemaakt, de gebouwen, waaronder Buurthuis Het Anker, gesloopt en er komt een nieuwbouwpand van 5 woonlagen. In de onderste woonlagen zal een welzijnsvoorziening worden gehuisvest.

Gezien de complexiteit van (bouw)procedures is de realisatie gepland ergens in de zomer van 2010.

De vereniging Groerpswonen door Ouderen (GDO) in Den Haag zal de bouwtechnische finesses en de wooneisen 50+ voor haar rekening nemen, woningbouwvereniging Staedion zal de ontwikkeling van de lokatie ter hand nemen en de Gemeente Den Haag zal alle procedures in de gaten houden.

Wethouder

Marnix Norder

wil persoonlijk op de hoogte blijven van de voortgang van het project.

COC-woongroep 50+ danken hierbij: de wethouders Norder en Van Alphen voor hun bemoeienis, alsmede hun ambtenaren voor de constructieve samenwerking; COC Nederland en COC Haaglanden voor hun politieke ondersteuning en het GDO dat de moed erin bleef houden.