Volver a la vista general

COC Amsterdam - Debate rosa sobre la política de la tercera edad

De discussie staat onder leiding van COC Amsterdam-voorzitter Dennis Boutkan en zal worden bijgewoond door de Amsterdamse wethouder Marijke Vos.

Nederland kent ongeveer 350.000 homo- en lesbische ouderen. Zij zijn opgegroeid in een periode waarin homoseksualiteit taboe was. Zij zijn veelal niet gewend om open te zijn over hun seksuele voorkeur.

In oktober 2006 werd een

Belweek Roze Ouderen

georganiseerd door vier landelijke organisaties (ANBO 50+, COC Nederland, MOVISIE en Schorer) met als doel de homo- en lesbische ouderen in het spotlicht te zetten, hen maatschappelijk te profileren en een beeld te krijgen van hun positie. Dat resulteerde in het

Groenboek Roze Ouderen

.

Vier belangrijke signalen

kwamen uit de reacties, vragen en klachten van de bellers naar voren:

– een

homovriendelijk woonklimaat

in de woonsector realiseren waarin een duidelijk zichtbare plaats voor roze ouderen wordt ingeruimd.
– het stellen van

eisen aan verzorgingshuizen

over het omgaan en behoeftes van roze ouderen en controleren dat het nageleefd word.
– voldoende

aandacht voor homoseksualiteit binnen opleidingen

voor verzorgenden en verplegende moet er komen.
– het

bestrijden van gevoelens van eenzaamheid en isolement

, o.a. door het invoeren van meerdere soorten ontmoetings- en contactmogelijkheden.

In veel verzorging- en verpleeghuizen hebben homo- en lesbische ouderen te maken met discriminatie en is het contact met medebewoners slecht. Oudere homoseksuele mannen en vrouwen zelf laten uit angst voor discriminatie hun seksuele voorkeur meestal onvermeld in hun contacten met hulpverleners.

Doel van het debat op 3 juli a.s. is de knelpunten met betrekking tot roze ouderen bij de gemeente Amsterdam te agenderen en aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het

Groenboek Roze Ouderen

.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor alle uitvoering. Het doorbreken van isolement is een taak van de gemeenschap zelf, maar het gemeentebeleid moet wel aansluiten op zelf georganiseerde activiteiten.

In Amsterdam is begin 2007 een

Amsterdams Netwerk Roze Ouderen

opgericht waarin onder andere COC Amsterdam, Anbo Roze, Grey Pink, Schorer en Out Forever. De organisaties die deel uitmaken van dit Netwerk zullen deze middag knelpunten toelichten en daarna zal de zaal hierover discussiëren. Wethouder Marijke Vos zal na de discussie een eerste reactie geven.

COC Amsterdam organiseert deze dag in het kader van haar project Zichtbaarheid 2007.

De organisatoren hopen u op 3 juli a.s. in het Betty Asfalt Complex, Nieuwezijds Voorburgwal 282, te mogen ontmoeten.

Indien u wilt komen verzoeken zij u zich

aan te melden

via [email protected] of te bellen met telnr. (020)6263087 met naam, organisatie en contact.

DEBAT AMSTERDAMS ROZE OUDERENBELEID

Agenda

:

15.30 u

– Inloop

15.45 u

– Opening door dagvoorzitter Dennis Boutkan

15.55 u

– Toelichting sociaal isolement door Hans Bruggeman

16.10 u

– Toelichting woonbeleid – onderzoek woonbehoeften door Karleen Veenker, Out Forever

16.25 u

– Toelichting verzorgingsklimaat door Wybren Bakker, directeur Torendael woon- en zorgcentrum

16.40 u

– Toelichting thuiszorg en opleiding door mw. Bergkamp, Thuiszorg Amsterdam

16.55 u

– PAUZE

17.15 u

– Discussie met de zaal o.l.v. Dennis Boutkan

Eerste reactie van wethouder Marijke Vos

18.00 u

– BORREL
met informatiemarkt van organisaties en instellingen
en met muzikale begeleiding door een homomuziekgezelschap

18.30 u

– Afsluiting

Ubicación

:
Betty Asfalt Compex
Nieuwezijds Voorburgwal 282 te Amsterdam

Dowload ter informatie het Groenboek Roze Ouderen.