Volver a la vista general

Amsterdam - El concejal Vos apoya a Pink Seniors

De eerste publieke actie van het Amsterdamse Netwerk Roze Ouderen was het organiseren van een breed debat over de noden en behoeftes van roze ouderen. Sociaal isolement en onvoldoende erkenning en acceptatie bij zorg- en wooninstellingen blijken behoorlijke knelpunten te zijn voor homoseksuele en lesbische ouderen.

In de discussie sprak wethouder Marijke Vos grote waardering uit voor dit initiatief van het netwerk. Zij onderkent de problematiek van Roze Ouderen en zal als wethouder initiatieven ter verbetering van de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen ondersteunen en faciliteren.

Veel activiteiten zullen in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hun plek moeten vinden, maar wethouder Vos zegde ter plekke toe een richtlijn te zullen uitschrijven om het Netwerk als burgerorganisatie daarin te laten functioneren. ‘We moeten iets doen tegen discriminatie van roze ouderen en voor het doorbreken van hun sociale isolement!’, aldus de Amsterdamse wethouder

Marijke Vos

van Zorg.

Alle aanwezige instellingen en COC Amsterdam waren blij met deze concrete toezegging. Op de vraag naar participatie van roze ouderen in de cliëntenpanels van de WMO in de stadsdelen zegde voorzitter van COC Amsterdam Dennis Boutkan toe dit vanuit COC Amsterdam te zullen coördineren en stimuleren.

Indrukwekkend was de introductie van oud-Tweede Kamerlid Hans Bruggeman over het toenemende sociale isolement van Roze Ouderen naarmate ze ouder en hulpbehoevender worden. Zijn pleidooi voor doorgaand homo-activisme en integratie kwam later in het debat regelmatig terug.

Amsterdam Thuiszorg directeur Vera Bergkamp legde de nadruk op de vergevorderde aandacht voor de klant in de zorg en aandacht voor diversiteit van de klant. Haar memorie van de vorige maand overleden roze oudere Hans van den Hoek, ook bekend als _Daisy Dynamite_, zorgde voor een plechtig moment. Karleen Veenker van Out Forever lanceerde een spannend initiatief om ook in de toekomst zichtbaar als homo’s en lesbo’s te blijven leven. Out Forever streeft naar gecombineerde woon- en zorgvoorzieningen voor Roze Ouderen.

Als laatste spreker gaf Wybren Bakker, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorginstelling ‘Puur Zuid’ en oud-voorzitter van COC Nederland, goed inzicht in de knelpunten. De normverantwoorde zorg moet veel nadrukkelijker aandacht krijgen voor roze ouderen. Van hem kwam ook de oproep van actieve participatie in de cliëntenpanels voor de WMO in de stadsdelen. Hij pleit voor vergaande keuzemogelijkheid voor homoseksuele cliënten en kleinschalige voorzieningen. Hiermee kunnen roze ouderen zelf die voorzienig kiezen die aansluit bij hun leefwereld.

Met enkele voorbeelden van oud-roze activisme zoals Roze Reminiscentie, Roze Loper voor zorginstellingen en het idee voor een GayOké-keurmerk voor instellingen werd er veel enthousiasme onder de aanwezige zorgmedewerkers en roze ouderen opgeroepen.

COC Amsterdam was zeer onder de indruk van de sterke vertegenwoordiging tijdens de bijeenkomst. Voorzitter Dennis Boutkan: ‘Er is dus echt behoefte is aan een Amsterdams Netwerk Roze Ouderen. Hiermee moeten in 2008 merkbare verbeteringen voor Roze Ouderen zijn gerealiseerd. De steun van wethouder Vos is een behoorlijke impuls’.

Het Amsterdams Netwerk Roze Ouderen bestaat uit

: ANBO Roze, COC Amsterdam, Cordaan, Een Vrolijke Oude Dag, Grey Pink, Homolesbischeuitvaart.nl, Out Forever, Rietvink/Stichting L.A. Ries, Schorer en Zociëteit.

Para más información, consulte:

COC Amsterdam – Debat Roze Ouderenbeleid