Volver a la vista general

DELA apoya el café 40+ COC Leiden

De Raad van Toewijzing is van mening dat het 40+ café in een grote behoefte voorziet en dat daar dan ook ruime bekendheid aan gegeven moet worden.

Op 11 maart 2007 vierde DELA haar 70-jarig bestaan. Op deze datum werd ook Stichting DELA Fonds i.o. gelanceerd.

Deze stichting steunt projecten die betekenisvol zijn doordat het project bijvoorbeeld is gericht op het behoud of de vormgeving van tradities en rituelen. Verder is er ruimte voor kleinschalige persoonsgerichte hulp.