Volver a la vista general

Seguro de enfermedad con un toque rosa

Het COC wil hiermee roze zorgvraag en zorgaanbod bij elkaar brengen. Nu is niet duidelijk of een zorgaanbieder homovriendelijk is.

‘Dat betekent bijvoorbeeld dat personeel wordt getraind om discriminatie door medebewoners in onder andere verzorgingstehuizen te ontdekken’, licht COC-voorzitter Frank van Dalen toe. ‘Maar ook of een instelling voor verstandelijk gehandicapten bereid is het persoonlijk zorgbudget in te zetten voor bezoeken aan speciale ontmoetingscafés voor homoseksuele verstandelijk gehandicapten’.

Bij het COC komen volgens de voorman zeer schrijnende verhalen binnen. ‘Welke instelling nu wel of geen goed roze beleid voert, is onbekend. Dat moet veranderen’, vindt Van Dalen.

Rozezorg.nl

Agis wil bekijken wat ze extra kunnen doen voor homoseksuelen. De komende tijd zal door COC Nederland roze zorgbehoeften in kaart worden gebracht.

‘We proberen voor iedereen zorg op maat te leveren. Zo zijn we bezig met een informatiepunt over zorgverleners die ervaring hebben met bijvoorbeeld psychologische hulp voor deze specifieke groep. Dat zou in dit geval een toegevoegde waarde kunnen zijn’, aldus de zegsman van de zorgverzekeraar.

Polis

Ook zal er worden gekeken of er extra roze hulpvragen zijn die in een zorgpolis moeten worden ondergracht. Gedacht kan worden aan extra juridische steun als er iets met een partner gebeurt in het buitenland.

Van Dalen: ‘Wat als de lokale autoriteiten doodleuk zeggen dat je geen familie bent, waardoor je niks te zeggen hebt over je eigen partner? Dan is het prettig dat een zorgverzekeraar dit voor je oplost, zeker als je zelf wel andere zaken aan je hoofd hebt’.

Van zorgverzekeraars mag volgens COC ook worden gevraagd dat ze contracten sluiten met homovriendelijke aanbieders.

‘Je hebt geen behoefte aan een thuishulp die om culturele of religieuze redenen moeite heeft met homoseksualiteit en daar intimiderend mee omgaat’, zegt Van Dalen. Bekend zijn de voorbeelden van de hulpbehoevende mensen die de foto van de overleden partner verstoppen. ‘Dat noemen wij weer in de kast gaan in eigen huis’.

Zichtbaar maken

Nederland lijkt homovriendelijk. Maar bij mensen die afhankelijk zijn van zorg wordt er volgens het COC vaak nog in stilte geleden.

‘Die stilte wil het COC zichtbaar maken. Ook willen we ongemak die samenhangt met de specifieke roze zorgwensen die niet altijd goed kunnen worden ingevuld wegnemen. Agis ondersteunt het COC daarbij. Zorg op maat waar iedereen zijn mond over vol heeft is soms ook zorg met een roze randje’, zegt Van Dalen.

[Bron: COC NL/Agis