Volver a la vista general

COC Leiden - Subvención municipal para la política de la tercera edad

Kern van het beleid is het aanreiken van handvaten aan roze ouderen om zelf hun sociale netwerk te vergroten. De gemeente Leiden subsidieert dit voor het jaar 2008 met een bedrag van € 6.760,=.

Het geld is onder andere bedoeld om:

• iedere 2de zondag van de maand het 40+Café mogelijk te maken;
• onderzoek naar de woonbehoefte onder roze ouderen voort te zetten;
• voorlichting en bezoeken van roze ouderen in onder andere tehuizen voort te zetten.

COC Leiden is blij met de toekenning van de subsidie. Mede met de eerder toegekende subsidie ad € 500,- van de gemeente Voorschoten kunnen nu alle geplande activiteiten in het kader van het roze ouderenbeleid 2008 worden uitgevoerd.