Volver a la vista general

Frank van Dalen, Presidente del COC, anuncia su marcha

Volgens Van Dalen is bereikt wat hij zichzelf bij zijn aantreden ten doel had gesteld.

Onlangs presenteerde minister Plasterk de ambitieuze homo-emancipatienota, waarin voor COC Nederland een belangrijke rol is weggelegd. Het Openbaar Ministerie kondigde zwaardere straffen aan voor daders van homofoob geweld, prinses Máxima was recent aanwezig bij een homobijeenkomst en gemeenten tekenden convenanten om homobeleid op lokaal niveau vorm te geven.

‘Het fundament is gelegd’, stelt Van Dalen. ‘De trein is niet meer te stoppen, ook niet in orthodox-godsdienstige of etnische kring. Het wordt nu meer een kwestie van bijsturen of partijen bijstaan die om hulp vragen. Dat vraag om een ander type voorzitter’.

Van Dalen (39) trad in 2005 aan als voorzitter van de homobelangenorganisatie. Hij kondigde de derde fase van de homo-emancipatie af. De eerste fase was het bestrijden van wettelijke discriminatie, de tweede het bewerkstelligen van gelijke rechten.

Van Dalen: ‘Ik wilde een actieve voorzet geven voor de derde stap: de sociale acceptatie van homoseksualiteit. Want al hebben we inmiddels al enkele jaren gelijke rechten als hetero’s, dat is bij lange na niet hetzelfde als het hebben van een breed draagvlak voor gelijke behandeling van en uitgesproken solidariteit met holebi’s binnen de samenleving’.

Het COC initieerde afgelopen jaren emancipatieprojecten op de werkvloer, op school, op het sportveld en in de zorg. ‘Door de inzet van velen is het onderwerp is doorgedrongen tot in de haarvaten van de samenleving. Dáár moet het beleid functioneren, niet op papier’.

De komende periode gaat Van Dalen zijn laatste grote opdracht als voorzitter invulling geven: het zoeken en inwerken van een geschikte opvolger die het stokje later dit jaar overneemt.

‘Iemand die met nieuwe energie kan voortbouwen op wat er de afgelopen jaren door zo velen is neergezet, zodat iedere homo, lesbo, biseksueel of transgender daadwerkelijk zichzelf kan zijn’.

Van Dalen gaat zich richten op zijn investerings- en managementbureau en zal ook weer actief worden binnen de VVD.

Véase también:

Kaderbrief – aan COC-kaderleden waarin Frank van Dalen zijn afscheid bekend maakt.

Profiel – terugblik op het COC-voorzitterschap van Frank van Dalen door COC-beleidsmedewerker René van Soeren.

Video-interview 1 – op Gay.nl. kijkt Frank van Dalen terug op zijn voorzitterschap.

Video-interview 2 – op Gay.nl praat Frank van Dalen over de leuke en minder leuke kanten van het voorzitterschap en het profiel van zijn opvolger.

Van Dalen Exit – hoofdredactionele commentaar in het Nederlands Dagblad.