Volver a la vista general

Se vende el edificio COC de Ámsterdam

Leegstand

Medio 2008 kondigde COC Nederland aan dat zij voornemens was haar gebouw aan de Rozenstraat in Amsterdam te verkopen. Het uit 1892 en deels uit 1912 daterende gebouw, dat huisvesting biedt aan COC Nederland en COC Amsterdam, heeft tot enige jaren geleden een belangrijke functie vervuld voor de homogemeenschap in Amsterdam, maar staat al jaren goeddeels leeg.

COC Amsterdam

COC Amsterdam vindt dat er een plek moet zijn in Amsterdam waar doelgroepactiviteiten kunnen worden georganiseerd en waar diverse communities elkaar ontmoeten. Het COC Amsterdam streeft naar het creëren van een zogenaamd Roze Huis dat met een deel van de opbrengst van de verkoop van het pand gefinancierd kan worden. Hiervoor worden partners gezocht. Op dit moment werkt COC Amsterdam aan een businessplan.

Nog 2 jaar huren

De verkoop die met instemming van de ledenvergadering van COC Nederland plaatsvindt betekent niet dat COC Nederland en COC Amsterdam op korte termijn moeten verhuizen.

In de overeenkomst met Ymere is een clausule opgenomen waardoor het COC het pand nog twee jaar kan huren. Door het pand te verkopen is COC Nederland in staat een lening af te lossen die zij was aangegaan om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Herontwikkeling door Ymere

De aankoop van het fraaie gemeentelijke monument in de Jordaan biedt Ymere de mogelijkheid verder vorm te geven aan haar monumentenbeleid en de wens om passende functies in bijzondere gebouwen onder te brengen. De komende periode zal de corporatie gebruiken om een herontwikkelingsplan voor het gebouw op te stellen.