Volver a la vista general

Investigación residencial Envejecimiento feliz

Wellicht heeft u wel eens nagedacht over hoe u (op latere leeftijd) zou willen wonen. Wilt u dan graag in een omgeving wonen waar meerdere homo’s en of lesbiennes wonen, of juist niet? Heeft u wensen ten aanzien van (zorg-)voorzieningen die verband houden met uw homoseksuele of lesbische identiteit?

Dat zijn de soort vragen die gesteld worden in het onderzoek Vrolijk Ouder Worden. Tevens worden aan de hand van thema’s als zorg en welzijn factoren in kaart gebracht die aanleiding kunnen geven tot een bepaalde behoefte ten aanzien van wonen.

De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van leven van huidige en toekomstige homoseksuele en lesbische ouderen.

Dit onderzoek wordt ondersteunt door het COC, de OsiraGroep en DH Industries en valt onder de supervisie van de EuMaG/Vrije Universiteit van Amsterdam.

COC Nederland heeft een willekeurige maar representatieve steekproef gedaan onder alle 2850 50-plus leden, omdat het voor de onderzoeker budgettair gezien onmogelijk is de gehele groep aan te schrijven. In totaal worden 1080 mensen aangeschreven. Op grond van afspraken binnen het COC om gegevens van de ledenadministratie strikt vertrouwelijk te behandelen en met in achtneming van de wet op de privacy zijn geen gegevens verstrekt aan de onderzoeker.

Deelname aan het onderzoek geschiedt op basis van anonimiteit. De respondenten kunnen op de vragenlijst zelf aangegeven of ze bereid zijn ook mee te werken aan het houden van een diepte-inteview. Uiteraard worden alle gegevens met grote zorgvuldigheid behandeld.

Als blijk van waardering voor de deelname aan het onderzoek wordt per volledig ingevulde vragenlijst een bedrag gedoneerd aan Pink Ribbon en/of het Aidsfonds.