Volver a la vista general

Gays mayores maltratados en una residencia de Groninga

COC en ANBO achten de situatie zo zorgwekkend, dat zij na de zomer in gesprek willen met de directies van de zorginstellingen. Uit navraag onder de managementteams bleek dat het isolement van oudere homo’s wordt gebagatelliseerd of ontkend.

‘Bij het merendeel wordt gezegd: dat probleem speelt hier helemaal niet’, zegt voorzitter Wilfred Meijer van het COC. ‘En dat is waarschijnlijk juist, maar niet omdat er geen probleem is; de oudere homo kruipt vaak terug in de kast, uit angst voor het oordeel van andere bewoners’.

Hij geeft als voorbeeld een zorgcentrum in Winschoten.

‘Daar zat een man helemaal alleen, terwijl een groep andere senioren aan een tafel zat. Toen gevraagd werd naar de reden, antwoordden de andere bewoners dat ‘die man een besmettelijke ziekte had.’ Hij bleek gewoon homo te zijn’.

COC en ANBO willen de ouderencentra hulp bieden in de vorm van voorlichtingsavonden en personeelstrainingen. In Groningen en Assen bestaan sinds enige tijd soosavonden voor oudere homoseksuelen. In Emmen bestaan plannen voor een dergelijk initiatief.