Volver a la vista general

La COC pide una ley de sucesiones favorable a los homosexuales

Volgens het huidige erfrecht geldt een laag belastingtarief wanneer iemand een erfenis aan haar of zijn kind nalaat. Veel lesbiennes en homoseksuelen hebben echter geen kinderen. Wanneer zij een ander als erfgenaam aanwijzen – bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin – geldt daarvoor een belastingtarief dat tot vier maal hoger is (10 procent voor nalaten aan je kind tegenover maximaal 40 procent voor nalaten aan een andere dierbare).

Zelf een dierbare aanwijzen

Het voorstel waarover de Tweede Kamer op 3 november stemt, maakt het mogelijk dat mensen zélf een dierbare aanwijzen die voor het lage belastingtarief erft.

‘Wij vinden dat de wet geen onderscheid moet maken,’ zegt Vera Bergkamp, vice-voorzitter van COC Nederland. ‘Het is goed dat een dierbare voor een lager belastingtarief kan erven, maar of die dierbare een kind is of een goede vriend of vriendin zou niet uit mogen maken.’

Het voorstel dat het mogelijk maakt om zélf een dierbare aan te wijzen die fiscaal voordelig kan erven, is afkomstig van Tweede Kamerlid Fatma Koşer Kaya (D66). Koşer Kaya stelt ook voor dat mensen die ongeregistreerd samenwonen voordelig van elkaar kunnen erven. Wanneer mensen (homo of hetero) gehuwd zijn of een samenlevingscontract hebben, kunnen ze reeds fiscaal voordelig van elkaar erven. De voorstellen komen aan de orde in het kader van de nieuwe successiewet van staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën.