Volver a la vista general

OLD = OUT

In samenwerking met het Fonds Suzan Daniel wordt de informatie die dit heeft opgeleverd, nu voor het eerst toegankelijk gemaakt voor het grote publiek.

De getuigenissen zijn alvast aangrijpend, soms humoristisch, soms pijnlijk, in elk geval heel authentiek.

Het mooi geïllustreerde Oud = Out bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat een thematische analyse van veertien interviews met lesbische en biseksuele vrouwen, geboren tussen 1910 en 1940. Het tweede deel presenteert zes quasi volledige getuigenissen.

De veertien vrouwen vertellen over hun kindertijd en puberteit. Ze halen herinneringen op aan hun schooltijd, hun eerste lesbisch aanvoelen, hun eerste vriendinnetjes en aan hoe en waar ze uitgingen. Ze gaan dieper in op de evolutie in hun zelfbeeld als lesbische vrouw en op het proces van hun zelfaanvaarding, vaak eenzaam en pijnlijk. Zowel de reacties van de buitenwereld (familie, vrienden, collega’s) op hun coming out als de redenen waarom ze er soms voor kozen hun seksuele geaardheid verborgen te houden, komen aan bod. Ze spreken ten slotte uitvoerig over hun relatie(s) en over hoe ze die vorm gaven in een maatschappij die niet bepaald van overdreven vrouwvriendelijkheid kon worden verdacht en waarin elke vorm van alternatieve seksualiteit als abnormaal en afwijkend werd bestempeld.

Meer dan tien jaar na de gesprekken was het niet meer mogelijk alle geïnterviewde vrouwen terug te contacteren. Enkelen zijn immers reeds overleden, anderen verhuisd. Denise, Liliane en Vic konden we wel de op basis van hun vroegere getuigenis uitgewerkte teksten ter goedkeuring voorleggen. Bij de anderen was dat niet het geval. Daarom is ervoor geopteerd om die overige verhalen te anonimiseren: (plaats)namen zijn veranderd, net zoals sommige situaties. Aan de essentie ervan is echter niet geraakt.

Het werk is pretentieloos geschreven en geeft op geen enkele plaats de indruk een alwetend academisch werk te zijn. Dat kon ook niet met slechts een beperkt aantal diepte-interviews ter beschikking, allen afgenomen van vrouwen uit het Nederlandstalig landsgedeelte.

De interviews bevatten zonder twijfel een bron aan informatie, maar er zijn te weinig cases om sluitende conclusies te trekken. Er wordt wel gewezen op enkele mogelijke tendensen.

Información práctica

Oud = Out – _Ervaringen van lesbische en biseksuele vrouwen, geboren voor 1945_, geschreven door Ann David en Mips Meyntjens,
152 p. – verkoopprijs: € 12,50
verschijningsdatum: 21 november 2009

ISBN: 978-90 8092 367-6
NUR 694

Het boek is een gezamenlijke uitgave van het homo/lesbisch archief en documentatiecentrum Fonds Suzan Daniel en uitgeverij ’t Verschil, en kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid en van Casa Rosa.
Het is te verkrijgen in boekhandel ’t Verschil (Minderbroedersrui 33 – 2000 Antwerpen) en elke betere boekhandel.

Verdeling België: EPO Distributie
Bestellingen vanuit Nederland rechtstreeks bij uitgeverij ’t Verschil, e-mail: info(@)verschil.be of tel: +32-3-2260804