Volver a la vista general

¿Los ancianos rosas vuelven al armario?

Er zijn signalen dat medebewoners en het verzorgend personeel moeite hebben homoseksualiteit in verzorgingshuizen te herkennen en te accepteren en ook buiten zorginstellingen dreigt sociaal isolement voor homoseksuele ouderen.

Roze ouderen, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zorginstellingen, en de gemeente stortten zich vol overgave op een aantal uiteenlopende stellingen en opgaven. In groepsverband ontwierpen de deelnemers de meest homovriendelijke stad voor ouderen.

Aansluitend werden deelnemers uitgedaagd zelf aan te geven hoe zij aan deze homovriendelijke stad voor ouderen kunnen bijdragen. Ook de rol van de Gemeente Amsterdam kwam hierbij aan bod.

De Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels stak roze ouderen tijdens de conferentie een hart onder de riem.
¿Los ancianos rosas vuelven al armario?
‘We moeten de mensen die zelf op de barricaden hebben gestaan voor de acceptatie van homoseksualiteit, een goede oude dag bezorgen. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, en zich in zijn of haar directe leefomgeving veilig voelen’.

Wethouder Gehrels stimuleerde deelnemers initiatieven te ontwikkelen om sociaal isolement onder roze ouderen te voorkomen.

De conferentie werd door Traineepool 11 georganiseerd in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam.

Traineepool 11 verwerkt de oogst van de conferentie in een advies aan de Amsterdamse wethouders Freek Ossel en Marijke Vos. Op 21 januari 2010 zal de Traineepool het advies overhandigen aan de wethouders.

Ook werkt Traineepool tot aan 21 januari 2010 aan de ontwikkeling van een alliantie tussen homo’s en hetero’s. Deze alliantie is bedoeld om het veiligheidsgevoel onder roze ouderen te vergroten.

Zie hier het Conferentie-verslag.