Volver a la vista general

Pink Café en la residencia de ancianos The Rietvinck

Het komt in Nederland niet vaak voor dat een bejaardenhuis speciale activiteiten voor ‘roze’ ouderen organiseert.

De Rietvinck gaat een keer per maand een zogeheten Café Rosé houden. Dat heeft plaats in de ontmoetingszaal van het woonzorgcentrum. Homoseksuele ouderen kunnen elkaar daar ontmoeten. Bovendien zijn er allerlei activiteiten, zoals muziekoptredens en debatten.

Tijdens de openingsmiddag in De Rietvinck zingt vocaal entertainer Harald Veenstra liedjes en wordt de verdere inhoud van het roze programma van De Rietvinck gepresenteerd.

Café Rosé vormt de aftrap van een serie activiteiten voor roze ouderen in De Rietvinck. In februari wordt gestart met ‘Het verhaal van mijn leven’, een roze themagespreksgroep en roze dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen met een indicatie.

SCHORER verzorgt in het eerste kwartaal van 2010 een training voor het personeel van het Amsterdamse woonzorgcentrum. Deze training voor professionals is onderdeel van het project

Roze Kracht

. Het project is gericht op het vergroten van homovriendelijkheid in zorginstellingen, deskundigheidsbevordering voor professionals en het bestrijden van eenzaamheid onder roze ouderen.

In De Rietvinck mochten homoseksuele bejaarde stellen dertig jaar geleden al samenwonen. Naast het zorgcentrum beheert Osira nog enkele appartementen die speciaal voor ‘roze’ ouderen zijn bedoeld.
Pink Café en la residencia de ancianos The Rietvinck
Het Landelijk Platform Roze 50+ – een samenwerkingsverban van het COC, SCHORER en seniorenorganisatie ANBO – werkt momenteel aan een keurmerk voor homovriendelijke verzorgingstehuizen. Reden is dat ‘roze’ bejaarden het daar niet altijd gemakkelijk hebben. Velen zouden hun seksuele voorkeur geheimhouden uit angst voor afwijzing en vervelende opmerkingen van leeftijdsgenoten.

De Rietvinck maakt grote kans dit keurmerk als eerste zorgcentrum toegekend te krijgen.