Volver a la vista general

Envío de las tarjetas de socio 2010

Blauw

De ledenpas voor 2010 is blauw. De kleurwijziging maakt dat de pas makkelijk te onderscheiden van die van 2009. Dit jaar heeft de pas voor het eerst een barcode. Mogelijk dat enkele COC’s met scanners gaan werken op populaire uitgaansavonden, waardoor de rij bij de entree korter wordt.

Kalenderjaar

Het lidmaatschap van het COC wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Hoewel het lidmaatschapsjaar gelijk loopt aan het kalenderjaar, zijn de ledenpassen om logistieke redenen geldig tot 31 januari het jaar erop. In januari 2011 worden dus de passen voor dat jaar weer verzonden.

Contributie

Tijdens de Algemene Vergadering in november vorig jaar hebben de gezamenlijke COC’s besloten de contributie te handhaven op €42,50. Mensen met een lager inkomen betalen €25,-.

Onderaan de ledenpas vinden de meeste leden een acceptgiro waarmee zij hun contributiegeld voor 2010 kunnen voldoen. Ongeveer één derde van de leden betaalt via automatische incasso. Deze incasso zal in februari plaatsvinden.

Preguntas

Leden kunnen met vragen over hun lidmaatschap bellen met COC Nederland op 020-6234596 of via e-mail ledenadministratie(@)coc.nl. Adreswijzigingen moeten ook naar dit adres gestuurd worden.