Volver a la vista general

Las instituciones de VVT ignoran a los ancianos homosexuales

Leidraad voor de webenquête was de vraag: ‘Is er in jouw (thuis)zorginstelling aandacht voor homoseksuele ouderen?’

Een derde van de geënquêteerden gaf dat er ‘nooit’ aandacht was voor homoseksuele ouderen. Van alle stemmers denkt bijna de helft (45 procent) dat er amper homoseksuele cliënten zijn. Bij 9 procent van de stemmers wordt er in de instelling wel eens gesproken over homoseksuele cliënten. Slechts 13 procent van de verzorgenden gaf aan dat er op hun werk zeker aandacht is voor homoseksuele ouderen.

Roze beleid

Woordvoerster Manon Linschoten van COC Nederland toont zich op de site van TVV geschokt over de blinde vlek. ‘Er wonen zo’n 350 duizend homoseksuele 50 plussers in Nederland, en die wonen óók in zorginstellingen’.

Volgens Linschoten is het van belang dat instellingen zich bewust worden van deze doelgroep. ‘Ik denk dat veel zorginstellingen niet het idee hebben dat ze homo-onvriendelijk zijn’, aldus Linschoten. ‘Maar alleen al het feit dat er nooit aandacht wordt geschonken aan een roze beleid, zorgt er al voor dat homoseksuele ouderen niet zichzelf kunnen zijn’.

Zie ook TVV Online.