Volver a la vista general

Rosa recto para rosa 50+

Rechtstreeks Roze is een uitbreiding van Rechtstreeks vriendschapsbemiddeling en activerend huisbezoek, dat al vijftien jaar bestaat. Met Rechtstreeks Roze wil Stichting Stade de eenzaamheid onder roze ouderen verminderen en vooroordelen over homoseksualiteit bij heteroseksuele 50-plussers wegnemen.

Vergeten groep

De manier waarop in de samenleving werd en wordt aangekeken tegen homoseksualiteit, is een belangrijke oorzaak voor de eenzaamheid onder roze ouderen. Ze zijn opgegroeid in een tijd waarin homoseksualiteit niet bespreekbaar was en vaak niet gewend over die seksuele identiteit te praten. Bij homo-organisaties voelen deze mensen zich niet altijd thuis. In verzorgingshuizen hebben roze ouderen vaak te maken met discriminatie. Door eenzaamheid tegen te gaan, verbetert de positie van roze ouderen in de samenleving, zo concludeerde kenniscentrum Movisie al in 2007.

Bij het opstarten van Rechtstreeks Roze ontmoet Stichting Stade veel enthousiasme bij homo-organisaties, verwijzers en nieuwe vrijwilligers.

‘Ouderenadviseurs zeggen bijvoorbeeld: het is een vergeten doelgroep, verwijzers weten vaak niet hoe ze er met cliënten over moeten praten’, vertelt Marga Suvaal, consulent Rechtstreeks bij Stichting Stade.
Rosa recto para rosa 50+
Op woensdag 7 april a.s. start Rechtstreeks Roze officieel, met een workshop door belangenorganisatie Groep 7152 voor professionals en andere betrokkenen over het bespreekbaar maken van homoseksualiteit bij ouderen.

Meer weten

Bent u een roze oudere en wilt u meedoen met Rechtstreeks Roze? Wilt u iemand aanmelden? Of wit u vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Marga Suvaal, consulent Rechtstreeks bij Stichting Stade, tel: 030- 236 17 41 of m.suvaal(@)stichtingstade.nl

Over Stichting Stade

Rechtstreeks is een onderdeel van Stichting Stade, organisatie voor welzijnswerk en hulpverlening in Utrecht. Stichting Stade biedt hulp en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en ouderen in de stad en de provincie Utrecht. Die hulp loopt uiteen van maaltijdservice en buddyzorg tot onderwijshulpverlening en casemanagement voor multiprobleemgezinnen.

Meer informatie: Stichtng Stade.