Volver a la vista general

Los profesionales valoran menos a la familia rosa que a la heterosexual

Een groot deel van de professionals staat positief tegenover roze gezinnen, blijkt uit de enquête van MOVISIE.

Toch vindt 30 procent van de respondenten een roze gezin niet gelijkwaardig aan een heterogezin: zij menen dat het voor een kind het beste is om door een vader en een moeder te worden opgevoed.

Verder valt op dat de respondenten meeroudergezinnen – gezinnen met drie of vier ouders – minder waarderen dan eenoudergezinnen. Ruim een derde (38 procent) vindt een meeroudergezin minder geschikt voor kinderen om in op te groeien. Voor eenoudergezinnen ligt dat percentage tussen de 20 (in geval van één moeder) en 24 procent (in geval van één vader).

Anders of niet?

Wat betekent het voor kinderen om op te groeien in een roze gezin?

‘Uit Nederlands en internationaal onderzoek blijkt dat kinderen van lesbische stellen weinig in hun gedrag en ontwikkeling verschillen van kinderen uit heterogezinnen’, vertelt Hanneke Felten, onderzoeker bij MOVISIE. ‘Wat een roze gezin vooral anders maakt, zijn de reacties van de buitenwereld waar de kinderen mee te maken krijgen. Goede vrienden en vriendinnen van de kinderen reageren meestal positief op de roze gezinsconstructie, maar er zijn ook kinderen voor wie het moeilijk te begrijpen is dat er bijvoorbeeld twee moeders zijn én een vader’.

Advies

MOVISIE adviseert professionals die te maken hebben met roze gezinnen respect te hebben voor de keuze van de ouders en daarbij uit te gaan van de eigen manier waarop het roze gezin functioneert.

‘Het is belangrijk om niet automatisch uit te gaan van de rolpatronen van hetero’s die vaak georganiseerd zijn langs lijnen van mannelijkheid en vrouwelijk’, zegt Rothuizen. ‘Professionals moeten goed in kaart brengen welke rol ieder gezinslid heeft. Hoe vullen deze rollen elkaar aan? Ook is het van belang dat er aandacht is voor de omgeving van het roze gezin: welke rol spelen bijvoorbeeld opa en oma en buurtgenoten? En hoe weert het gezin zich tegen eventuele stigmatisering?’

Daarnaast pleit MOVISIE voor meer onderzoek.

‘Er is voor professionals een wereld te winnen op dit terrein’, zegt Felten. ‘Voor kinderen is het belangrijk dat op school of bij een Centrum voor Jeugd en Gezin hun thuissituatie wordt geaccepteerd wordt: voor hen zelf is het immers heel normaal’.

Meer lezen?

MOVISIE verzamelde de belangrijkste adviezen en tips voor professionals in de _Handreiking homo-emancipatie: roze ouderschap_. Deze publicatie is vanaf 4 juni 2010 voor € 7,- te bestellen op de MOVISIE-website en kan vanaf die datum ook gratis gedownload worden.