Volver a la vista general

SCHORER lanza un nuevo proyecto: BELBUDDYs

Behoefte

Met het project Belbuddy’s voorziet Schorer in een roze behoefte. Omdat Schorer Buddyzorg uitsluitend is gericht op cliënten in de regio Groot Amsterdam, konden reguliere buddyaanvragen van buiten Amsterdam niet worden gehonoreerd. Daarnaast kwamen er bij Gay&Lesbian Switchboard, het landelijke informatie- en adviespunt van Schorer, regelmatig verzoeken binnen voor een vaste telefonische contactpersoon.

‘Het is prettig dat we nu ook ondersteuning kunnen bieden aan cliënten in heel het land. Het contact blijft weliswaar beperkt tot een wekelijks telefoongesprek, maar dat kan net hèt verschil maken voor iemand die gedurende een bepaalde periode in zijn of haar leven een steuntje in de rug kan gebruiken’, zegt Andrea Vogelsanger, projectleider Belbuddy’s.

Pilot

Het project Belbuddy’s is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland voor werving en training van de benodigde vrijwilligers. Het pilotproject van Schorer loopt tot 31 december 2010. Voor cliënten die zich na oktober 2010 aanmelden, loopt de ondersteuning in 2011 gewoon door. In het najaar van 2010 wordt bepaald of deze telefonische ondersteuning structureel in het aanbod van Schorer kan worden opgenomen.

Más información

Voor vragen over het project en het aanvragen van een belbuddy kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning, telefoon: (020) 573 94 33 of e-mail buddyzorg(@)schorernet.nl.