Volver a la vista general

El municipio de Hillegom toma su propia iniciativa

De gemeente Hillegom is met ruim 20 duizend inwoners een van de kleinere gemeenten in het werkgebied van COC Leiden, dat 15 gemeenten in het noorden van Zuid-Holland omvat. In haar Seniorennota van 2009 heeft de gemeente Hillegom expliciet aandacht besteed aan homoseksuele ouderen, een onderwerp dat zowel landelijk als regionaal steeds prominenter op de agenda komt. Voor advies over de aanpak heeft de gemeente Hillegom COC Leiden benaderd.

‘Het is bijzonder dat een gemeente zelf het initiatief neemt om aandacht te besteden aan roze ouderen’, zegt Maaike Kluit, coördinator Maatschappelijke Zaken van COC Leiden. ‘De verantwoordelijke wethouder, Gerrit Kleijheeg van de PvdA, en de gemeenteraad staan in ieder geval zeer positief tegenover het roze beleid’.

Een eerste overleg in de zomermaanden is in ieder geval al productief gebleken.

‘Het is een lastig thema, want de doelgroep is grotendeels onzichtbaar’, zegt Kluit. ‘Vandaar dat de scholing van professionals en vrijwilligers en de zichtbaarheid van het onderwerp van groot belang zijn. We houden in ieder geval de vinger aan de pols!’.