Volver a la vista general

Fin del "hecho único" hito de la construcción para el creyente gay

Met het wetsvoorstel van Van der Ham (D66), Anouchka van Miltenburg (VVD), Jasper van Dijk (SP) en Ineke van Gent (GroenLinks) lijkt een definitief einde te komen aan het wetsartikel waarmee openlijk homoseksuele leerlingen en docenten van religieuze scholen kunnen worden geweerd.

Hito

‘Dit is een mijlpaal voor gelovige homoseksuelen op religieuze scholen’, aldus voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. ‘Zij moeten op school zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Afschaffing van de ‘enkele-feit’-constuctie brengt die situatie een stap dichterbij; niemand kan hen straks nog met de wet in de hand van school sturen’.

Nederland werd de afgelopen jaren over de ‘enkele-feit’-constructie op de vingers getikt door instanties als de Raad van Europa en de Europese Commissie. COC Nederland zal het initiatiefwetsvoorstel de komende tijd nader bestuderen en de Tweede Kamer zo nodig suggesties doen om de wettelijke positie van homoseksuelen in het bijzonder onderwijs te optimaliseren.

COC Nederland verzamelde vorig jaar 26 duizend handtekeningen tegen de ‘enkele-feit’-constructie.

Politieke reacties

En

SGP

is ‘zeer ongelukkig’ met de initiatiefwet. ‘Men spreekt van verfijning in de balans van grondrechten, maar door dit initiatief is er juist sprake van een ernstige verstoring van die balans’, zegt SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Hij betreurt het zeer dat op deze wijze opnieuw een stap gezet wordt ‘in het laten domineren van het gelijkheidsbeginsel ten koste van andere grondrechten’, waardoor ‘eens steeds grotere inperking plaatsvindt van de persoonlijk levenssfeer’.

Van der Staaij hoopt ‘dat met name CDA en VVD, de partijen die waarschijnlijk straks weer met de PVV gaan praten over een coalitie, hier nog eens goed naar willen kijken’.

En

Unión Cristiana

is bijzonder benieuwd hoe met name het CDA tijdens de onderhandelingen met VVD en PVV met deze thematiek zal omgaan. Als de onderhandelingen over een rechts kabinet worden vervolgd, zal vanzelf volgens CU-partijleider en huidig vicepremier André Rouvoet duidelijk worden ‘waar de echte prioriteiten van het CDA liggen’.

‘Ik mag hopen dat het CDA zegt: we gaan niet samen achttien miljard bezuinigen, terwijl via een andere meerderheid de vrijheid van onderwijs wordt aangetast’, zegt Rouvoet.

In de tweetdebat met Van der Ham noemt Rouvoet diens wetsvoorstel een ‘aantasting van de rechtstaat’ en roept hij op tot ‘rechtsstatelijk verzet’ daartegen.

‘Het gaat hier om heel fundamentele zaken, zoals de vrijheid van onderwijs en het eigen personeelsbeleid van scholen’, zegt CU-Kamerlid Arie Slob. ‘Partijen die daaraan gaan morrelen, zetten de boel wel op scherp’.

Slob wijst verder op de wijze waarop de Raad van State zich de achterliggende tijd over het onderwerp heeft uitgelaten. ‘De Raad is heel erg helder geweest en heeft voor een verduidelijking van de enkelefeitconstructie gepleit. Dat zouden de partijen van paarsplus nog eens wat grondiger moeten bestuderen’.

D66

is bang dat de VVD mogelijk haar handtekening onder het initiatief zal weghalen om daarmee gedoogsteun door de SGP aan het te vormen rechtse kabinet te ‘kopen.’ ‘Wij gaan testen hoeveel invloed de SGP heeft op de rechtse coalitie’, zei D66-leider Alexander Pechtold woensdagavond 8 september in het EO-programma _Moraalridders_. ‘Vandaar dat we ons initiatief nu snel hebben ingediend’.

Het initiatiefwetsvoorstel zal overigens voorlopig nog niet in de Tweede Kamer worden behandeld. Eerst moet de Raad van State erover adviseren.

Zie download van het INITIATIEFWETSVOORSTEL op Overheid.nl.

Nederlands Dagblad – Rouvoet: CDA moet ‘paars’ plan afwijzen