Volver a la vista general

Los colegios de Frisia Occidental se comprometen a apoyar a los alumnos LGBT

Docenten, schooldirecties en leerlingen waren bij de conferentie ‘Jong en Roze in Noord-Holland’ gisteren op het stadhuis in Hoorn, waar de ondertekening plaatsvond .

Scholen beloven in de intentieverklaring onder meer dat ze alert zullen zijn op pesten, en schelden met woorden homo of lesbo. Ook zullen zij organisaties als Art. 1, het COC en het Roze Netwerk NHN uitnodigen om gastlessen te geven.