Volver a la vista general

Preocupación por las declaraciones de Van Bijsterveldt

In een interview met de christelijke krant zegt de minister over de enkele-feitconstructie: ‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat de wet zoals die nu is, helemaal zo gek niet is’. En: ‘Scholen hebben de ruimte om een eigen personeelsbeleid te voeren, en iemand kan bijvoorbeeld niet passen bij het profiel.’ Met de enkele-feitconstructie kunnen scholen in het bijzonder onderwijs openlijk homoseksuele leerlingen en docenten weigeren of zelfs van school sturen.

‘Van de enkele-feitconstructie gaat een compleet verkeerd signaal uit naar openlijk homoseksuele leerlingen en docenten, die de school nu vaak toch al als een onveilige omgeving ervaren,’ zegt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. ‘Wij maken ons zorgen over dit eerste signaal van de nieuwe minister van LHBT-emancipatie. Dat de CDA-fractie voorstander is van de enkele-feitconstructie, was bekend. Maar als bewindspersoon is Van Bijsterveldt gehouden aan het regeerakkoord waarin staat dat het kabinet borg staat voor de emancipatie van LHBT’s’.

Het COC roept de Tweede Kamer op om het nieuwe kabinet op dit punt kritisch te bevragen.

Bergkamp wijst er op dat Nederland over de enkele-feitconstructie op de vingers is getikt door de Europese Commissie en door mensenrechteninstanties als de Raad van Europa en de Commissie Gelijke Behandeling.

D66-Kamerlid Van der Ham diende onlangs een initiatiefwetsvoorstel in tot afschaffing van de enkele-feitconstructie. Onder dat wetsvoorstel staat ook de handtekening van coalitiepartij VVD. Met steun van oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks kan het voorstel rekenen op een ruime Kamermeerderheid.