Volver a la vista general

El VVD sigue apoyando la abolición de la construcción de un solo hecho

In het EO-radioprogramma Dit is de Dag wijst Jeanine Hennis-Plasschaert er op dat er in het regeerakkoord wel afgesproken is dat er ‘concrete maatregelen’ genomen zullen worden om het holebi/transgender-emancipatiebeleid voort te zetten. Het schrappen van de ‘enkele-feitconstructie’ valt daar volgens het VVD-Kamerlid onder.

‘In het regeerakkoord wordt ook de vrijheid van onderwijs gegarandeerd, maar die wordt door het schrappen van de ‘enkele-feitconstructie’ niet ondermijnd’, stelt ze nadrukkelijk. ‘Vandaar dat ik me niet herkende in de opmerkingen van minister Van Bijsterveldt’.

Hennis-Plasschaert vindt dat orthodoxe christenen ermee op moeten houden om ‘spookbeelden’ te creëren naar aanleiding van deze initiatiefwet. ‘Sommigen zeggen dat we hiermee de vrijheid van godsdienst ondermijnen, maar we hebben het over nevengeschikte grondrechten’.

VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert is de woordvoerder lhbt-emancipatiebeleid van haar fractie en heeft ook de evaluatie van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) in haar portefeuille. Het VVD-Kamerlid zegt dat Van Bijsterveldt niet namens de VVD sprak toen ze op haar eerste dag als minister ‘boude uitspraken’ deed. Van Bijsterveldt zei over ondermeer dat het schrappen van de ‘enkele-feitconstructie’ overbodig is.

Hennis-Plasschaert beklemtoont dat dit niet ‘overbodig’ is, omdat daarmee een einde komt aan de huidige onduidelijkheid over de positie in het bijzonder onderwijs van leraren en leerlingen die homoseksueel zijn en een relatie hebben. ‘Van mensen kan wel gevraagd worden dat ze de godsdienstige grondslag van de school respecteren en op school ook uitdragen, maar een school kan van hen niet vragen dat ze verantwoorden wat ze precies in hun privéleven doen’.

Omdat het kabinet over deze kwestie geen afspraken gemaakt heeft, ligt het initiatief voor een wetsvoostel om de ‘enkele-feitconstructie’ te schrappen nu bij de Tweede Kamer. ‘En ik zit in de Kamer’, zegt Hennis-Plasschaert, die het initiatiefwetsvoorstel van D66-Kamerlid Van der Ham al tijdens de formatie van een handtekening namens haar partij voorzag.

CDA-Kamerlid Sabine Uitslag wijst er in een reactie op de uitspraken van Hennis-Plasschaert echter op dat de vrijheid van onderwijs niet voor niets ‘op meerdere plekken’ is verankerd in het regeerakkoord. ‘Het CDA zal in ieder geval niet voor een voorstel stemmen, die deze vrijheid inperkt’.

Ook ChristenUnie en SGP verzetten zich tegen het schrappen van de ‘enkele-feitconstructie’. SGP-fractievoorzitter Van der Staaij betreurt het dat er zo veel onduidelijkheid ontstaat. Volgens hem hadden de partijen hierover veel duidelijker afspraken moeten maken in het regeerakkoord.

Het initiatiefwetsvoorstel wordt naast D66 en VVD ook gesteund door de PvdA, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren en heeft daarmee een Kamermeerderheid. Het standpunt van de PVV is nog niet bekend, maar deze kwestie wordt in het gedoogakkoord niet met name genoemd.

Alvorens het voorstel in de Tweede Kamer behandeld kan worden, moet het nog wel door de Raad van State van een advies voorzien worden.