Volver a la vista general

La biografía final de Reve no puede aparecer

Eerder dit jaar werd aangekondigd dat het slotdeel – dat Nop Maas al in 2008 voltooide – in februari 2011 zou veschijnen. Daarvoor is zelfs al een aanbiedingsfolder gedrukt. In het slotdeel komen de jaren die Reve met Schafthuizen (‘Matroos Vos’) uitgebreid aan de orde. Maas verondersteld dat ‘de levenspartner van mijn onderwerp liever had gezien dat bepaalde gebeurtenissen niet waren geschied’. Maar daar kan en wil Maas niet op ingaan, want ‘gebeurtenissen herzien, dat kan natuurlijk niet’.

Schafthuizen laat weten geen enkel vertrouwen in Maas te hebben en voor ‘Matroos Vos’ is het verbod gebruik te maken van ongepubliceerd werk ook een principiële kwestie.

Volgens Maas zijn er nu twee scenario’s denkbaar. Er komt of geen slotdeel van zijn hooggeprezen Reve-biografie of Maas gaat alle Reve-citaten uit het ongepubliceerde werk noodgedwongen samenvatten. ‘Een hoop werk, en het boek wordt er niet mooier op’, zegt Maas. ‘Maar dat kan niemand verbieden’.

Schafthuizen ziet dat anders. Hij laat weten dat ook te zullen verbieden.