Volver a la vista general

El puerto seguro puede continuar en 2011

Veilige Haven biedt ondersteuning aan jongeren uit multicultureel Amsterdam die een plek zoeken waar ze terecht kunnen met hun homo-, biseksuele, lesbische of transgendergevoelens.

Deze doelgroep is vanwege de zware problematiek moeilijk te bereiken. Van deze jongeren is bekend dat zij zich niet makkelijk bij de reguliere hulpverlening melden: zij kennen vaak de weg niet en durven – uit angst voor doorvertellen aan de familie – niet naar hun huisarts of islamitische hulpverleners te gaan. Ze klappen snel dicht als ze niet goed benaderd worden. Het is daarom belangrijk dat Schorer kan doorgaan met Veilige Haven.

Hulpverleningsplan

Bij Veilige Haven wordt een hulpverleningsplan opgesteld waarbij de reguliere hulpverlening wordt ingeschakeld. Dit kan variëren van het vinden van een opvangplek, schuldhulpverlening of de behandeling van depressieve gevoelens.

Naast opvang en begeleiding van de jongeren heeft Schorer nog een taak: het informeren van de reguliere hulpverlening en waar mogelijk training op deze dubbele deskundigheid. Dit onderdeel ontbreekt meestal in opleidingen voor Maatschappelijk Werk.