Volver a la vista general

En memoria de Chris Messelaar

De inzet en activiteiten van Chris Messelaar hebben mede geleid tot de oprichting van de L.A. Ries stichting. Chris was ook één van de eerste bewoners van het L.A. Rieshuis in de Vinkenstraat in Amsterdam, een complex met acht aanleunwoningen voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen op leeftijd.

Daarna woonde Chris ruim twee jaar in het naastgelegen Osira woonzorgcentrum De Rietvinck alwaar hij steeds actief van zich liet horen, zowel in Café Rosé verband als daarbuiten.

Chris Messelaar is ook een van de oudere roze mannen en vrouwen die aan het woord komen in het boek van Judith Schuyf, Gevoelsgenoten van zekere leeftijd (Schorer 1997, ISBN 90 5515 166 I).

Chris is opgebaard in het uitvaartcentrum, Ookmeerweg 273 te Amsterdam, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 27 januari a.s. van 18.45 tot 19.30 uur.

Vrijdag 28 januari a.s. om 12.00 uur is er een samenkomst in bovengenoemd uitvaartcentrum, waarna de aanwezigen om 12.30 uur Chris gaan begeleiden naar het crematorium. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden om 13.00 uur in de aula van crematorium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam.

Chris stelt een gift aan het Aidsfonds (giro 8957) erg op prijs.