Volver a la vista general

Alfombra rosa para WZH Schoorwijck en Leidschendam

Doel is om organisaties zich ervan bewust te maken dat homoseksualiteit bestaat en ook in de zorgorganisaties aandacht verdient.

WZH Schoorwijck heeft zich ingespannen om een bewustwordingsproces op gang te brengen onder management, medewerkers, bewoners en cliënten over de aanwezigheid van homo- en/of biseksuele ouderen.

Doel is dat deze ouderen WZH Schoorwijck als een homovriendelijke omgeving ervaren, zodat ze openlijk over hun partner kunnen praten en zichtbaar kunnen en willen worden voor iedereen om hen heen.

Op 20 december 2010 heeft de audit plaatsgevonden door KIWA – een internationaal operend kwaliteitszorgbedrijf dat in samenwerking met het COC de Tolerantiescan ontwikkeld heeft dat nu standaard wordt opgenomen in de audits in woon- en zorginstellingen.

De criteria voor homovriendelijkheid worden objectief meetbaar gemaakt. Het gaat hierbij onder andere om respect, openheid, waarborging, privacy, gelijke behandeling en zorgvuldigheid in de omgang met seksuele diversiteit.

Volgens KIWA heef de audit in een bijzonder prettige sfeer plaatsgevonden, alle benodigde documenten lagen ter inzage klaar. In de auditgesprekken was sprake van een zeer consistente lijn zowel bij het management, de medewerkers, leden van de cliëntenraad en de cliënten.

Cliënten en medewerkers gaven aan zich thuis te voelen in de organisatie, men ervaart veiligheid en saamhorigheid. Noch voor de cliënten, noch voor de medewerkers is homoseksualiteit een ‘issue’, iedereen is welkom en mag zich welkom voelen. De kernwoorden van WZH: Samen, Open en Geborgen zijn in alle gesprekken letterlijk en figuurlijk naar voren gekomen.

De organisatie heeft de tolerantiescan zeer bescheiden ingevuld, bij de audit bleek dat men veel meer doet en gerealiseerd heeft dan men had ingevuld. Er zijn tijdens de audit Tolerantiescan het diversiteitsbeleid homoseksuele ouderen en personeel geen tekortkomingen en/of Kritische tekortkomingen geconstateerd.

KIWA en het COC feliciteren WZH Schoorwijck met het behalen van het certificaat!

Véase también:

Kiwa ontwikkelt ‘tolerantiescan’ voor COC