Volver a la vista general

Éxito de la conferencia de organizaciones LGBT extranjeras

Op 7 en 8 februari jl. kwamen vertegenwoordigers van LHBT-organisaties en LHBT-vriendelijke professionals uit Moldavië, de Oekraïne, Georgië, Azerbeidzjan, Armenië, Kirgizië, en Kazachstan met experts van COC Nederland bijeen op de conferentie _Diversity Works in HIV/AIDS prevention_.

Met als uitgangspunt dat mensenrechten voor LHBT’s een eerste voorwaarde zijn voor effectieve hiv/aidspreventie onder deze groep, steunde het COC vijf jaar lang LHBT-organisaties in de regio.

Grote stappen

Tijdens de conferentie bleek hoe groot de stappen zijn die de LHBT-organisaties in de voormalige Sovjetrepublieken, mede dankzij de steun van het COC, de afgelopen jaren hebben gezet. Zo waren LHBT’s in Kirgizië vijf jaar geleden nog een volstrekt gemarginaliseerde groep. Inmiddels werkt de nationale LHBT-organisatie met het ministerie van Volksgezondheid aan aidsbestrijding onder homomannen; ambtenaren van het ministerie waren zelfs bij de conferentie in Chisinau aanwezig.

‘Vijf jaar geleden moesten wij organisaties uitleggen hoe je media kan inzetten om politieke doelen te bereiken’, zegt een van de COC-experts. ‘Nu fluisteren lokale activisten míj in wat ik bij interviews moet zeggen’.

Over de conferentie was een uitgebreid item op het Oekraïnsche nieuws: http://www.stb.ua/video/1135869/.

In veel van de betrokken landen zijn LHBT’s zichtbaarder dan ooit tevoren en werden voor het eerst Pridebijeenkomsten georganiseerd. In landen als Oekraïne en Azerbeidzjan werd onderzoek gedaan naar prevalentie van hiv (hivbesmettingen) en seksueel gedrag onder homo- en biseksuele mannen en werden preventiecampagnes opgestart.

Prominenten

Op de conferentie waren diverse prominenten aanwezig, zoals LHBT-rechtenactivist Boris Dittrich van Human Rights Watch en de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur Lionel Veer. Vertegenwoordigers van het Amsterdamse politienetwerk Roze in Blauw – die onlangs COC’s Bob Angelo-penning voor LHBT-emancipatie ontvingen – gaven workshops voor de aanwezige LHBT-activisten, maar ook voor politieagenten uit de regio (zie foto).

Tijdens de conferentie wisselden de organisaties ook veel ervaringen uit die tijdens het project werden opgedaan. Zo boekte één organisatie goede resultaten met het geven van voorlichting over homo- en transseksualiteit aan medicijnenstudenten, een voorbeeld dat in andere landen zal worden gevolgd. Ook gaan de organisaties zich de komende jaren gezamenlijk inzetten voor uitvoering van aanbevelingen van de Raad van Europa op het gebied van homo- en transrechten.

De ondersteuning van LHBT-organisaties in de voormalige Sovjetrepublieken door het COC werd de afgelopen jaren mogelijk gemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hoewel financiering voor dit werk in het najaar onder druk stond, is er dankzij een interventie van de Tweede Kamer inmiddels weer zicht op voortzetting. Het COC wil haar werkzaamheden uitbreiden naar Afrika en Midden-Amerika.