Volver a la vista general

Jóvenes marroquíes-holandeses sobre la homosexualidad

‘Van onze jongeren en jongeren op straat hoorden we een heel ander verhaal over homoseksualiteit dan wij in verschillende media voorgespiegeld kregen’, zegt Achmed Sadat, oprichter van Youngmindz. Hij zag hierin de noodzaak tot actie over te gaan.

Met zijn ‘triggeronderzoek’ wil hij een impuls geven aan het maatschappelijke debat, door de beeldvorming rond Marokkaanse jongeren nu eens vanuit die jongeren zelf te testen.

Voor het onderzoek meldden zich zestig Marokkaans-Nederlandse jongeren uit Utrecht en omgeving aan. Met een representatieve selectie van 9 jongeren werd vervolgens diepte-interviews over homoseksualiteit gehouden.

Vragen die gesteld werden waren ondermeer:
– hoe definiëren ze nou precies homoseksualiteit?
– in hoeverre worden ze er in hun directe omgeving mee geconfronteerd?
En vooral: hoe wordt er in verschillende sociale omgevingen – familie, vrienden, school, moskee – over gepraat en gedacht?

Uit het verkennend onderzoek bleek dat vrijwel alle ondervraagden aangeven te worstelen bij het vormen van een mening over homoseksualiteit, waarbij de tegenstelling tussen religieuze en dagelijkse normen een belangrijke rol speelt.

Zoals één van de respondenten de opvatting van de jongeren verwoordt: ‘Als ze homoseksualiteit bekijken vanuit het geloof, zouden ze het heel raar vinden. Vanuit zichzelf vinden ze het heel gewoon’.

Vrijwel alle respondenten praten wel eens over homoseksualiteit, maar vrijwel nooit met hun ouders. Unaniem denken ze dat homoseksualiteit in religieuze kring nog altijd onacceptabel is, maar de ondervraagde jongeren vinden ook dat homoseksualiteit in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap als geheel geen taboe meer is.

School is de plek waar deze jongeren meer over homoseksualiteit zouden willen spreken. Daar wordt volgens hen homoseksualiteit al als ‘normaal’ beschouwd.

De ondervraagde jongeren definiëren homoseksualiteit vooral als een relatie tussen twee mannen. Lesbische vrouwen zijn ook in dit onderzoek vrijwel onzichtbaar. De respondenten vinden homoseksualiteit geen ziekte, maar de meningen zijn verdeeld als het gaat om de vraag of homoseksualiteit aangeboren is of afgeleerd kan worden.

Hoewel geen van de respondenten helemaal achter homoseksualiteit kan staan, vindt het merendeel het wel kunnen. Verschillende repsondenten maakt daarbij wel een onderscheid in de vriendengroep. Van autochtone vrienden wordt het meer geaccepteerd dan van allochtone vrienden.

De respondenten zetten ook vraagtekens bij de openheid en tolerantie van autochtone Nederlanders. Ze denken dat de verharding en verrechtsing van invloed is op de acceptatie van homoseksualiteit.

Youngmindz bundelde deze en andere resultaten van haar verkenning in een rapport. Vanaf woensdag 23 februari 2011 wordt dit gepresenteerd aan maatschappelijk betrokken partijen, waaronder COC Nederland, Nederlands Jongeren Instituut, Nederlandse Jeugdraad en SOA*AIDS Nederland.

‘Met deze verkennende uitkomsten op tafel, mag grondig onderzoek niet uitblijven’, zegt Youngmindz-oprichter Achmed Sadat.

Zie voor de presentatie en de uitkomsten van het verkennend onderzoek: Youngmindz-Marokkaanse Jongeren en Homoseksualiteit.