Volver a la vista general

Amor oculto en Utrecht

Doel is de zichtbaarheid, acceptatie en emancipatie ten opzichte van homoseksualiteit in onze samenleving bevorderen. Dat gebeurt onder andere door in gesprek te gaan met jongeren en hun ouders via bijeenkomsten in samenwerking met Marokkaanse organisaties en homo-organisaties zoals de (lokale) COC’s.

Bespreekbaar maken

‘Het idee is tweeënhalf jaar geleden al ontstaan’, zegt projectleider Mohammed Bencheikh van SMN. ‘De discussie over homoseksualiteit en Marokkaanse Nederlanders is moeilijk. Enerzijds door het negeren of ontkennen van homoseksualiteit in de Marokkaanse gemeenschap, maar ook doordat er in de beeldvorming over de houding van Marokkaanse Nederlanders over homoseksualiteit weinig ruimte is voor nuance’.
Amor oculto en Utrecht
Het SMN heeft als uitgangspunt dan niemand in zijn menselijke waardigheid mag worden aangetast. Discriminatie en vooroordelen op grond van etniciteit, maar ook op basis van seksuele gerichtheid zijn daar voorbeelden van.

‘Wij willen daarom een voortrekkersol spelen om homoseksualiteit bespreekbaar te maken’, zegt Bencheikh. ‘Door dat te doen, en door daar zoveel mogelijk anderen bij te betrekken, laten we tegelijkertijd zien dat er binnen de Marokkaanse gemeenschap meer dan één opvatting over homoseksualiteit is. Wij werken daarbij samen met andere belangenorganisaties, zoals COC, Secret Garden en Veilige Haven’.

Reacties

De activiteiten in het project leveren heel verschillende reacties op, maar zijn overwegend positief volgens Bencheikh.

‘De theatervoorstellingen worden goed bezocht, veel organisaties tonen interesse in de activiteiten. En op webfora worden de activiteiten bediscussieerd’, stelt Bencheikh vast. Dat laatste overigens niet altijd in de genuanceerde vorm die Bencheick voor ogen staat. ‘Het anonieme karakter van de fora maakt het makkelijker om negatieve of tendentieuze opmerkingen te plaatsen, zonder dat je weet waar die opgebaseerd zijn’.

Niet alleen theater

De voorstelling Verborgen Liefde is slechts een schakel in een langere reeks activiteiten en bijeenkomsten. Eerdere voorstellingen waren er in andere steden, er zijn discussiebijeenkomsten georganiseerd en er zijn bijeenkomsten geweest gericht op empowerment van jongerenwerkers. Nieuw is de videoclip die momenteel wordt gemaakt en die moet dienen als een trigger voor discussie op de website Marokko.nl.

Datum: vrijdag 11 maart 2011 – tijd: 18.30-21.30 uur
Locatie: The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1 te Utrecht

Aplicación

– u kunt de voorstelling alleen bijwonen door u aan te melden. Er zijn maar 75 plaatsen beschikbaar, dus wees dus snel. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 9 maart 2011, via dit aanmeldformulier.