Volver a la vista general

El Café Silver de Schorer gana el Premio de Incentivo

Van de 25 organisaties die projecten hadden ingezonden voor de Vrouwenagenda Stimuleringsprijs, vielen er vijf in de prijzen, waaronder Schorer.

De projectvoorstellen of initiatieven moesten bijdragen aan de oplossing van één van de knelpunten uit de Amsterdamse Vrouwenmonitor van het Servicepunt Emancipatie.

Vrouwenemancipatie

De Vrouwenmonitor 2011 biedt een overzicht van de belangrijkste knelpunten in de emancipatie van vrouwen.

Uit de monitor komt onder meer naar voren dat Amsterdamse vrouwen met lesbische gevoelens zich onvoldoende gehoord en gesteund voelen door de overheid en door professionele instanties.

Lesbische, biseksuele en transgender vrouwen vallen vaak tussen het homobeleid en het vrouwenemancipatiebeleid in. Bij het eerste gaat de aandacht vooral uit naar mannen, en bij het tweede naar vrouwen in sociaal-economische achterstandsposities.

Bienestar

In onderzoeken naar welzijn worden lesbische, biseksuele en transgender meiden en vrouwen meestal niet als specifieke doelgroep meegenomen, terwijl zij toch relatief veel sociale en psychologische problemen hebben. Isolement, een laag zelfbeeld, angsten, depressiviteit, discriminatie en gevoelens van onveiligheid komen veel voor, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Ondersteboven uit 2009.

Meer specifiek onderzoek, en daarop volgend meer specifiek beleid en op maat gesneden hulpverlening zijn daarom nodig.