Volver a la vista general

El COC se muestra favorable a reforzar la política gay

‘Daarmee komt het kabinet tegemoet aan enkele belangrijke wensen die wij de afgelopen maanden namens tal van LHBT-organisaties formuleerden’, zegt COC-voorzitter Vera Bergkamp in een eerste reactie. ‘Intensivering is van groot belang, gezien het grote aantal geweldsincidenten en de problemen die LHBT’s dagelijks ervaren in hun woonomgeving, het onderwijs en de ouderenzorg’.

In de vandaag verschenen Hoofdlijnennota LHBT-emancipatie kondigt het kabinet een verhoging aan van de straffen bij anti-LHBT geweld. Er komen maatregelen om de veiligheid van LHBT’s in de woonomgeving te vergroten. Het emancipatiebudget wordt verhoogd van 3,5 naar 5,5 miljoen euro.

Zorg over onderwijs

Het COC is bezorgd over de voornemens van het kabinet op het gebied van jongeren en onderwijs. De emancipatienota bevat geen voorstel om voorlichting over homoseksualiteit verplicht te stellen op elke school, zoals de Tweede Kamer al sinds 2009 vraagt. Er zijn geen voornemens om de enkele-feitconstructie af te schaffen, het wetsartikel waarmee openlijk homoseksuele leerlingen en docenten van religieuze scholen gestuurd kunnen worden. Ook bevat de nota niet het door de LHBT-beweging bepleitte masterplan ter bestrijding van suïcide onder LHBT-jongeren.

De helft van de middelbare scholieren heeft moeite met openlijke homoseksualiteit en zelfmoordpercentages onder homojongeren liggen tot vijf maal hoger dan bij heterojongeren, zo blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Ook op andere punten heeft het COC zorgen over de emancipatienota. Er zijn nauwelijks voorstellen die specifiek de emancipatie van lesbische vrouwen bevorderen en de nota biedt geen duidelijkheid over de medische vergoedingen voor transgender personen. Er zijn geen voornemens om artikel 1 Grondwet uit te breiden met een expliciet discriminatieverbod van homoseksuelen. Ook rept de nota met geen woord over weigerambtenaren en is onduidelijk of homoparen – net als heteroparen – met een buitenlandse partner kunnen blijven trouwen.

Het COC zal het kabinet vragen om de hoofdlijnennota de komende maanden uit te werken in een werkprogramma LHBT-emancipatie per ministerie, waarin de voorstellen van de LHBT-beweging worden meegenomen.

Internationale ambitie

Het COC is zeer te spreken over de internationale ambitie van het kabinet op het gebied van LHBT-emancipatie. De regering gaat LHBT-emancipatie op de Antillen bevorderen en vanaf 10 oktober 2012 kunnen paren van gelijk geslacht ook trouwen in Caribisch Nederland. Binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties wil Nederland een voortrekkersrol spelen op het gebied van LHBT-emancipatie.