Volver a la vista general

El COC galardonado con el Premio Estatal Jos Brink a la Emancipación Gay

Voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland nam de Jos Brink Prijs in ontvangst geflankeerd door een zestal COC-vrijwilligers die actief zijn op het gebied van jongeren en onderwijs, ouderenzorg, de multiculturele samenleving en in kerkelijke kring.

‘Dat Nederland één van de meest homovriendelijke landen ter wereld is, is mede te danken aan al die duizenden mensen die zich de afgelopen 65 jaar voor het COC hebben ingezet,’ aldus COC-voorzitter Vera Bergkamp in een eerste reactie. ‘Samen hebben we een sterke club neergezet, die actief is van Lombok in Utrecht tot de VN in New York’.

‘Hoewel het COC dit jaar 65 jaar bestaat, gaan we nog niet met pensioen,’ stelde de COC-voorzitter in haar dankwoord. ‘Homoseksuele jongens en meiden hebben het zwaar op school. Roze ouderen gaan terug de kast in. Geweld tegen homo’s neemt toe en in Oeganda worden activisten vermoord. Wij gaan door zolang het nodig is’. De COC-voorzitter riep hetero- en homoseksuele Nederlanders op om zelf vrijwilliger bij het COC te worden of zich op andere wijze in te zetten voor LHBT-emancipatie.

In haar dankwoord prees ze mede-genomineerden Boris Dittrich en Orpheus en herdacht zij COC-grondleggers Niek Engelschman en Benno Premsela, evenals Jos Brink, naamgever van de prijs.


_MVS GayStation_

In het juryrapport staat dat ‘veel dank verschuldigd is aan de vrijwilligers van het COC’. En verder:

_Het vrijwilligerswerk heeft maatschappelijk gezien grote impact (gehad). Het einde van de wettelijke strafbaarstelling van homoseksualiteit en de introductie van de wettelijke gelijke behandeling van homoseksuelen en heteroseksuelen in de vorige eeuw, zijn enkele van de vele verdiensten van het COC_.

_Op veel plaatsen in ons land, geven vrijwilligers voorlichting, advies en hulp, niet alleen in eigen kring maar ook daarbuiten: op school, in verzorgingshuizen, bij de politie, aan overheden en in gay_ & _straight allianties_.

_Op veel plaatsen geven vrijwilligers vorm en inhoud aan de vele sociale netwerk activiteiten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen en transgender personen en hun vrienden over het hele land. Veel organisaties zijn uit het COC voortgekomen. Die eigen kracht, betrokkenheid en volharding van de vrijwilligers is ook tot voorbeeld voor anderen in en buiten ons land_.

_In doelstelling, werkwijze en resultaat is het gezamenlijke oeuvre van de vrijwilligers van het COC fundamenteel (geweest) voor de bevordering van de sociale acceptatie in ons land_.


_Novum_

De Jos Brink Prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan personen, groepen of instellingen die een fundamentele bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen. In 2009 ontving Henk Krol de eerste editie van de prijs voor zijn tomeloze inzet voor de homo-emancipatie in Nederland en daar buiten. Aan de prijs zijn een kunstwerk en een geldbedrag van 10 duizend euro verbonden; een deel van dat bedrag zal het COC besteden aan ondersteuning van de LHBT-beweging in Afrika.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook voor het eerst de

Aanmoedigingsprijs

voor homo-emancipatie uitgereikt.
El COC galardonado con el Premio Estatal Jos Brink a la Emancipación Gay
Die werd op voorspraak van de jury door minister Van Bijsterveldt toegekend aan PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch – voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in allochtone kring in ons land.

De jury van de Jos Brink Staatsprijs en de Aanmoedigingsprijs voor homo-emancipatie bestond uit Wim van de Camp (voorzitter), Claudia de Breij, Erwin Olaf, Sonja Barend en Sophie Hilbrand.

Véase también:

Ministerie van OCW: COC-vrijwilligers en Achmed Marcouch ontvangen homo-emancipatieprijs van minister Van Bijsterveldt