Volver a la vista general

Conferencia juvenil ¡Tu derecho a decidir!

Jongeren laten hun stem horen

Alle jongeren in de multiculturele samenleving hebben ermee te maken: partnerkeuze. In hoeverre telt de mening van ouders, vrienden of anderen? Veel jongeren kunnen kiezen met wie zij een relatie willen, zich verloven of trouwen. Maar anderen hebben hier weinig of niets over te zeggen.

Vrije partnerkeuze behoort in Nederland tot één van de fundamentele vrijheden. Wereldwijd zijn onvrije partnerkeuze en huwelijksdwang in strijd met de universele rechten van de mens.

Maar hoe denken jongeren hier zelf over? Tegen welke dilemma’s lopen zij op en hoe willen zij empowered worden? De conferentie Your Right 2Choose! is hét moment voor jongeren om hun stem te laten horen.

Bewustwording bij jongeren en ouders

Met het project Your Right 2Choose! wil MOVISIE bewustwording over vrije partnerkeuze bij jongeren, hun ouders en de sociale omgeving bevorderen, empowerment stimuleren en handelingsperspectieven bij huwelijksdwang aanbieden.

In juni gaat een multimediale campagne van start op onder andere scholen en websites. Voor ouders en hun gemeenschap worden samen met migrantenorganisaties groeps- en discussiebijeenkomsten georganiseerd. Ook worden professionals geïnformeerd.

Over de conferentie

De jongerenconferentie Your Right 2Choose! vindt plaats op 9 juni 2011 van 14.30 uur tot 19.00 uur in het Sieraad, Postjesweg 1 in Amsterdam. De toegang voor jongeren is gratis.

Naema Tahir (mensenrechtenjurist en auteur) geeft een minilezing over partnerkeuze en mensenrechten, verhalenverteller Sahand Sahebdiwani vertelt het Oosterse liefdesepos over Laila en Madjnoen en er is een debat over hoe de verwachtingen van ouders samen gaan met de verwachtingen van jongeren.

Daarnaast zijn er diverse workshops, een informatiebazaar, henna, drinks & bites.

Más información

is te vinden op www.yourright2choose.nl en www.movisie.nl/huwelijksdwang.