Volver a la vista general

Ámsterdam gana el Premio Lantern 2011 a la mejor política LGBT

MOVISIE is positief over het lokale roze beleid. ‘We zien dat het beleid ingezet door het vorige kabinet zijn vruchten afwerpt’, zegt senior onderzoeker Judith Schuyf van MOVISIE.

De Lantaarnprijs werd uitgereikt op basis van het onderzoek dat MOVISIE deed naar het lokale emancipatiebeleid voor lesbische vrouwen, homo’s, biseksuelen en transgenders (ook wel: LHBT’s). Amsterdam scoorde het best in het onderzoek.

‘De kracht van het homo-emancipatiebeleid van Amsterdam is dat deze stad zich op alle niveaus inzet om discriminatie van LHBT’s tegen te gaan en de veiligheid te bevorderen’, zegt Schuyf. ‘Er is een hele goede samenwerking tussen de gemeente, de LHBT-belangenorganisaties, maatschappelijke organisatie en actieve burgers’.

Hillegom krijgt de Gouden Zaklantaarn 2011 omdat zij als kleinere gemeente al enkele jaren consequent en structureel aandacht hebben voor LHBT’s in het gemeentelijk beleid.

Belangrijkste onderzoeksresultaten

Aan de vierde monitor lokaal LHBT-emancipatiebeleid deden 136 gemeenten mee. Het aantal gemeenten met specifiek LHBT-beleid is verdubbeld ten opzichte van 2008. Ruim de helft (52 procent) van de respondenten zegt dat er soms specifieke beleidsmaatregelen nodig zijn. Ruim een derde (34 procent) geeft aan bij algemeen beleid rekening te houden met LHBT’s. Er is meer aandacht voor jongeren en onderwijs dan in 2008. Veiligheid van LHBT’s en zorg voor roze ouderen blijven een aandachtspunt.

‘We zien dat meer gemeenten aandacht hebben voor LHBT’s’, concludeert Schuyf. ‘De inspanningen van de 18 Koplopergemeenten hebben ook effect in andere gemeenten’.

De roze gemeentegids

De resultaten van de vierde monitor lokaal LHBT-emancipatiebeleid zijn gebundeld in De roze gemeentegids_, samen met adviezen aan gemeenten over hoe zij LHBT-emancipatiebeleid kunnen vormgeven.

De publicatie bestrijkt alle relevante gemeentelijke terreinen, zoals WMO, ouderen, jongeren, migranten, veiligheid, onderwijs en sport. In de publicatie staan concrete voorbeelden, tips, achtergronden, feiten en cijfers.
Ámsterdam gana el Premio Lantern 2011 a la mejor política LGBT
_De roze gemeentegids
is geschreven door Judith Schuyf en Juul van Hoof, ISBN 978-90-8869-073-0, pagina’s 172, prijs € 17,50 (excl. verzendkosten). Download of bestel De roze gemeentegids.