Volver a la vista general

La ministra quiere más municipios "rosa

Intentieverklaring

In deze verklaring zeggen de gemeenten toe voor 1 november a.s. een concreet plan op te stellen om de veiligheid en weerbaarheid van lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) op straat én de sociale acceptatie van deze groepen in hun gemeente te verbeteren.

Minister Van Bijsterveldt stelt hier financiële middelen tegenover voor de komende drie jaar: 20.000 euro voor kleine(re) gemeenten en 50.000 euro voor de grote vier gemeenten per jaar.

De minister heeft de colleges van de grootste 50 gemeenten (G50) die nog niet meedoen aan het landelijke beleidsprogramma homo-emancipatie uitgenodigd hierbij aan te haken. Ze streeft hiermee een landelijke dekking na.

Omdat de provincie Zeeland geen G50-gemeenten heeft zijn de gemeenten Middelburg, Terneuzen en Vlissingen benaderd.

Seguridad

De sociale acceptatie van LHBT’s is de laatste jaren toegenomen. Toch hebben LHBT’s regelmatig te maken met onveiligheidsgevoelens en geweld.

Het kabinet zet verschillende acties in om geweld te voorkomen, de weerbaarheid van jongeren te vergroten en de sociale acceptatie van homoseksualiteit in kringen waar dat moeilijk ligt, te bevorderen.

Ter bevordering van de veiligheid op straat en in wijken en de weerbaarheid van LHBT-jongeren maakt het kabinet afspraken met gemeenten die actief lokaal LHBT-beleid voeren over preventie en veiligheid.

Ook gaat het kabinet de aangiftebereidheid, registratie en opvolging van discriminatiemeldingen actief bevorderen. Geweld met een discriminatoir motief wordt zwaarder bestraft. Sinds kort is de eis bij ingrijpende delicten verhoogd van +50 procent naar +100 procent. Daarmee laat het kabinet blijken discriminatie – op welke grond dan ook – onacceptabel te vinden.

Información

COC Nederland is blij met de aanpak, maar vindt dat de minister de problemen te vrijblijvend aanpakt.

‘Twee derde van de scholen geeft nog steeds geen voorlichting over homoseksualiteit, terwijl juist een gebrek daaraan leidt tot een voedingsbodem voor homohaat’, aldus woordvoerder Philip Tijsma.

Komende woensdag 8 juni vergadert de Tweede Kamer opnieuw over de vorig jaar aangenomen motie-Pechtold om LHBT-voorlichting verplicht te stellen op alle scholen. Minister Van Bijsterveldt wil scholen die verplichting niet opleggen.

Prijsuitreiking

Aansluitend aan de ondertekening van de intentieverklaring zet minister Van Bijsterveldt de twee gemeenten met het beste LHBT-emancipatiebeleid in de spotlights.

Dit gebeurt tijdens de uitreiking van de Lantaarnprijs 2011 en de Gouden Zaklantaarn 2011.

Deze prijzen zijn een initiatief van kennis- en adviesorganisatie MOVISIE.