Volver a la vista general

El COC, consternado por la negativa a aplicar la moción LGBT

Tijdens de commissievergadering waar gesproken werd over de hoofdlijnen van het emancipatiebeleid 2011-2015 van minister Van Bijsterveldt werd de toon meteen gezet door VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert. Zij liet er geen twijfel over bestaan dat het voor de VVD prioriteit heeft dat de minister de motie over verplichte LHBT-voorlichting zo snel mogelijk gaat uitvoeren.

Die oproep werd daarna met klem gesteund door D66, SP, GroenLinks en PvdA. GroenLinks-Kamer Ineke van Gent liet ook weten opnieuw met een motie te zullen komen als de minister blijft weigeren om de al aangenomen motie uit te voeren.

De PVV had de motie in 2009 gesteund, maar trok die steun vorige week ineens in. Nu liet PVV-Kamerlid Joram van Klaveren weten LHBT-voorlichting nog steeds heel belangrijk te vinden, maar of dat ook betekent dat de PVV de motie weer gaat ondersteunen is nog niet duidelijk. Van Klaveren wilde daarvoor namelijk eerst de reactie van de minister afwachten. Omdat het debat halverwege geschorst werd, is nog niet duidelijk wat het standpunt van de PVV is nu minister Van Bijsterveldt blijft weigeren om de motie uit te voeren.

Minister Van Bijsterveldt wil de kerndoelen van het onderwijs niet wijzigen waardoor scholen verplicht worden voorlichting over homoseksualiteit en seksuele diversiteit te geven. Het enige dat de minister wil doen is naar alle scholen een brief sturen waarin ze het belang van LHBT-emancipatiebeleid beklemtoont. Voor die aanpak kreeg de minister tijdens het debat enkel steun van CDA en SGP.

COC Nederland is verbijsterd over de onwil van de minister. ‘De minister geeft daarmee een dubbel signaal af’, zegt COC-voorzitter Bergkamp. ‘In haar nota staan waardevolle zaken om scholen veiliger te maken voor LHBT-leerlingen, maar door dat niet te waarborgen door LHBT-voorlichting verplicht te stellen, laat ze die leerlingen in de kou staan. Bijna alle LHBT-jongeren willen dat er meer voorlichting komt, maar de minister negeert die wens’.

COC Nederland voert een nationale internetpetitie voor voorlichting over homo- en transseksualiteit op elke school.

ONDERTEKEN HIER DE PETITIE.

Tijdens het debat werd verder duidelijk dat minister Van Bijsterveldt alle ruimte wil laten aan

weigerambtenaren

en er ook een voorstander van is dat die in de toekomst benoemd kunnen worden. Ook daar is een Kamermeerderheid tegen – het standpunt van de minister wordt enkel gedeeld door CDA, ChristenUnie en SGP.

Ook over dit standpunt van de minister is COC-voorzitter Vera Bergkamp ‘verbijsterd’. ‘Dit geeft aan dat de één toch nog iets gelijker is dan de ander’.

VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert vroeg aan de minister om het advies van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) uit 2008, waarin staat dat trouwambtenaren geen huwelijken mogen weigeren, ‘rustig te bestuderen en ons daarover te rapporteren’. Daarin kreeg zij bijval van PVV-Kamerlid Joram van Klaveren. Van Bijsterveldt zegde toe dit verzoek voor te leggen aan minister Piet-Hein Donner van Binnenlandse Zaken, de eerstverantwoordelijke als het gaat om de positie van trouwambtenaren.

Minister Van Bijsterveldt kondigde verder aan dat het kabinet deze zomer komt met wetsvoorstellen om het

lesbisch ouderschap beter te regelen en de

sterilisatie-eis

voor transgenders te schrappen. De minister is echter niet van plan om

genderidentiteit

expliciet als non-discriminatiegrond op te laten nemen in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). De minister is namelijk op grond van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van mening dat gelijke behandeling voor transgenders al gewaarborgd is door de non-discriminatiegrond sekse die al genoemd staat in de AWGB.

De minister zegde tenslotte nog toe met Sanquin Bloedvoorziening te gaan praten over het weigeren van homoseksuelen voor

bloeddonatie

. Maatregelen daarover wil de minister overigens pas nemen als dit najaar nieuwe richtlijnen uit Europa bekend worden.