Volver a la vista general

Bergkamp elige el enfrentamiento con Van Bijsterveldt

Henk Krol sloeg deze week de uitnodiging van de minister af om tijdens de grachtenparade mee te varen op de regeringsboot. De hoofdredacteur van de Gay Krant wil de minister er zo van doordringen dat zij weigerambtenaren, die geen huwelijk tussen paren van gelijk geslacht willen sluiten, niet langer in bescherming moet nemen.

‘Het is verbijsterend dat de minister weigerambtenaren beschermt en bovendien weigert om voorlichting over homo- en transseksualiteit op elke school verplicht te stellen’, zegt Bergkamp.‘Tijdens de grachtenparade zal ik haar confronteren met de gevolgen van die keuze en haar vragen om er op terug te komen. Een boottocht van drie uur is daarvoor een unieke kans’.

Bergkamp en Krol willen hetzelfde, maar kiezen voor een andere aanpak.

‘Waar Henk een duidelijke symbolische daad stelt, ervaar ik het als mijn plicht als belangenbehartiger om elke gelegenheid aan te grijpen om de minister op haar verantwoordelijkheid aan te spreken’, zegt Bergkamp. ‘We hebben de politieke partijen de afgelopen tijd met onze lobby weten te overtuigen, maar de minister geeft uiteindelijk de doorslag. De kwestie van de weigerambtenaren en het leed van tienduizenden homojongeren gaan mij zo aan het hart, dat ik alles op alles wil zetten om de minister op andere gedachten te brengen. Ik heb overigens alle begrip en respect voor mensen die niet meer op de regeringsboot willen meevaren. De keuzes van de minister doen af aan het feestelijke karakter van de dag’.

Dat Van Bijsterveldt weigerambtenaren de ruimte geeft en voorlichting niet verplicht wil stellen, bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer op 8 en 9 juni. De minister vond daarbij een ruime Kamermeerderheid tegenover zich. Het COC pleit al jaren voor verplichte voorlichting en een einde aan het fenomeen van de weigerambtenaar.

De Amsterdamse Canal Parade vindt plaats op zaterdag 6 augustus 2011.

Véase también:

GK – Krol slaat uitnodiging Van Bijsterveldt af