Volver a la vista general

Orientación profesional insuficiente

Homo’s en lesbo’s met een verstandelijke beperking maken deel uit van een ‘dubbele minderheid’: ze hebben zowel een verstandelijke beperking én ze zijn homoseksueel. De zorgvragen die zij hebben verschillen niet wezenlijk van heteroseksuelen met een beperking. Het ontbreekt echter aan goede kennis en informatie over homoseksualiteit bij de instellingen.

Professionals binnen de gehandicaptenzorg zijn vaak ‘handelingsverlegen’ met betrekking tot het thema seksualiteit. ‘Het openlijk bespreken van seksualiteit vindt men lastig, laat staan homoseksualiteit’, aldus voorzitter Dennis Boutkan van COC Amsterdam.

Ook biedt men minder graag begeleiding aan homoseksuele cliënten. Instellingen zijn vaak reactief en wachten af waar de cliënt zelf mee komt. In de opleiding voor gehandicaptenzorg is nauwelijks aandacht voor seksuele diversiteit en in protocollen van instellingen is weinig informatie beschikbaar over homoseksualiteit.

COC Amsterdam vindt dat er meer aandacht moet komen voor seksuele diversiteit in de instellingen en de opleiding. ‘Het behoort tot je opstelling als professional, dat je informatie hebt over de zorgbehoefte van je cliënt’, aldus Boutkan. Begeleiders zelf vinden ook dat er meer aandacht moet komen voor dit thema. Ook pleit COC Amsterdam voor het doorbreken van het taboe op praten over (homo)seksualiteit.

COC Amsterdam wil verder dat de sociale activiteit Café Oké opgenomen wordt in het aanbod van de instellingen. Landelijk zijn er 15 cafés als Café Oké, dit zijn bijeenkomsten voor homo’s en lesbo’s met een verstandelijke beperking.

‘Uit ervaring weten we dat niet iedere zorginstelling ons wil opnemen in het aanbod, hiermee doen ze hun cliënten tekort’, aldus Dennis Boutkan.

Het onderzoek Gewoon, maar toch anders – Begeleiding bij seksualiteit en relatievorming aan mensen met een licht verstandelijke beperking en homoseksuele gevoelens wordt woensdagmiddag 15 juni 2011 gepresenteerd in het pand van COC Amsterdam aan de Rozenstraat 14. Inloop 16.30, aanvang 17.00 met optreden van Dolly Bellefleur.