Volver a la vista general

Día D para el responsable de información y rechazo

‘Minister Van Bijsterveldt heeft laten weten voorlichting op school niet verplicht te willen stellen en pas in het najaar terug te komen op de kwestie van de weigerambtenaar’, zegt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. ‘Nu is de Kamer aan zet. Wij rekenen op breed gesteunde moties om de regering op andere gedachten te brengen’.

De Tweede Kamer sprak in de week van 8 juni jl. met het kabinet over het emancipatiebeleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Daar bleek dat de regering voorlichting over homo- en transseksualiteit op school niet verplicht wil stellen. Het kabinet komt pas in oktober met een definitief standpunt over de weigerambtenaar, maar gaf al aan deze ambtenaren in principe de ruimte te willen geven om paren van gelijk geslacht te blijven weigeren. Diverse Kamerfracties vroegen de regering tijdens het debat om voorlichting wel verplicht te stellen en een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar.

‘Nu moet de Kamer kleur bekennen. Blijkbaar kan alleen een brede meerderheid in het parlement de regering in beweging krijgen’, stelt de COC-voorzitter. Bergkamp richt haar oproep in het bijzonder tot VVD, CDA en PVV, die – als regeer- en gedoogpartner – onmisbaar zijn voor een Kamermeerderheid.

Afgezien van talloze lobbygesprekken waarin de kwesties aan de orde kwamen, riep COC Nederland het kabinet en de Kamer onlangs in een open brief in de Volkskrant op om een einde te maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar. COC Nederland voert een nationale internetpetitie voor voorlichting over homo- en transseksualiteit op elke school op www.coc.nl.

Para más información, consulte nuestro dossier sobre el matrimonio homosexual.