Volver a la vista general

Ayuda adicional contra la discriminación de las personas LGBT europeas

Het verbieden van Gay Prides, de aanhoudende geweldsmisdrijven tegen LHBT’s en recente homovijandige sentimenten in landen als Kroatië, Bulgarije en Hongarije zijn de minister, verantwoordelijk voor Emancipatie, een doorn in het oog.

Zij pleit daarom voor een samenhangende aanpak binnen Europa om de positie van deze groepen te verbeteren. ‘Het is voor mij onacceptabel dat een groot deel van de vijftig miljoen homoseksuelen en transgenders in Europa nog steeds niet kunnen genieten van hun fundamentele mensenrechten’, aldus de minister.

Nederlands stelt 500.000 euro beschikbaar voor het uitvoeren van de 46 aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa op het gebied van homo-emancipatie.

Dit betekent concreet: terugdringen van geweld tegen LHBT’s en betere bescherming van hun rechten, zoals het toestaan van demonstraties die voor de rechten van deze groepen opkomen en het garanderen van een veilig verloop van deze demonstraties, eerbiediging van het recht om een gezin te stichten ongeacht seksuele gerichtheid en het toegang verschaffen tot publieke voorzieningen.

‘Deze investeringen passen bij de ambities van dit kabinet op het terrein van homo-emancipatie en de internationale voortrekkersrol die Nederland van oudsher in Europa en de wereld heeft’, zegt Van Bijsterveldt. ‘Adel verplicht’.

Ook zal minister Van Bijsterveldt haar steentje bijdragen door haar Europese collega’s een brief te sturen waarin ze oproept om hierin samen op te trekken.

Het is voor het eerst dat de Raad van Europa op deze schaal onderzoek heeft gedaan naar de situatie van LHBT’s in de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Nederland vormt samen met Denemarken en Zweden de top drie van de landen met de beste sociale acceptatie van LHBT’s. Daarnaast worden goede Nederlandse voorbeelden genoemd zoals het project met koplopersgemeenten (lokaal homo-emancipatiebeleid), het opstellen van beleidsplannen op LHBT-terrein en de succesvolle interdepartementale aanpak van het LHBT-emancipatiebeleid.

Nederland heeft samen met zes andere Europese landen (Noorwegen, Zweden, Finland, Vlaanderen, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland) dit onderzoek gefinancierd.

Zie:

Thomas Hammarberg, Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa – Rapport: Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity.

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discrminatie.