Volver a la vista general

Discutir la homosexualidad también en la escuela primaria

Uit de peiling blijkt dat op 70 procent van de christelijke scholen homoseksualiteit expliciet aan de orde komt. De 30 procent van de ondervraagde schoolleiders die het niet op de agenda hebben staan, komen allemaal uit het primair onderwijs. Een aantal van hen geeft aan dat zij ervaren dat het thema seksualiteit bij kinderen in de basisschoolleeftijd nog niet zo speelt.

De Besturenraad vindt dit niet terecht. ‘Ook jonge kinderen komen op allerlei manieren, zowel via de media als via de persoonlijke levenssfeer, in aanraking met (homo)seksualiteit’.

Op 40 procent van de scholen wordt aandacht aan homoseksualiteit besteed in lessen godsdienst, levensbeschouwing of maatschappijleer. Daarnaast komt op 22 procent van de scholen het thema aan de orde bij biologie. De vraag of het onderwerp homoseksualiteit ook samenhangend en doordacht aan de orde komt in die lessen is niet gesteld.

Slechts negen procent nodigt een externe partij uit voor het geven van voorlichting. De Besturenraad vindt dat een gemiste kans. ‘Contact met ‘ervaringsdeskundigen’ die gewend zijn om over deze materie met jongeren te spreken, kan heel waardevol zijn’.