Volver a la vista general

Martes Acción de sensibilización y contra el rechazo Oficial

De Tweede Kamer stemt dinsdagmiddag over een voorstel om voorlichting over homo- en transseksualiteit verplicht te stellen op elke school in Nederland. Ook wordt besloten over het per direct afschaffen van het fenomeen weigerambtenaar, de ambtenaar die weigert paren van gelijk geslacht te trouwen. Het is nog niet zeker of deze moties een meerderheid halen.

‘Als de voorstellen een ruime meerderheid halen, dan kan het kabinet ze niet meer zomaar naast zich neer leggen. We werken hier al lang naar toe in onze gesprekken met parlementariërs. Bij de actie kan je de Kamerleden zelf laten zien hoe belangrijk je deze zaken vindt. Samen kunnen we dinsdag het verschil uitmaken’.

Voorafgaande aan de stemming dinsdagmiddag werd met Kamerleden gesproken. VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert maakte duidelijk dat de VVD voor de motie voor verplichte LHBT-voorlichting zal stemmen. Daarmee zou die motie – met de verdere steun van D66, GroenLinks, PvdA en SP – een meerderheid hebben.

In 2009 nam de Tweede Kamer, op verzoek van het COC, al een voorstel aan om voorlichting verplicht te stellen op elke school. Minister Van Bijsterveldt liet op 12 april jl. weten dat voorstel niet uit te voeren.
Martes Acción de sensibilización y contra el rechazo Oficial
Daarop startte het COC een nationale internetpetitie voor verplichte LHBT-voorlichting op scholen. Nog niet getekend? Doe dat dan nog snel!

Op 1 april 2007 tekende het COC op het Homomonument een convenant met VVD, PvdA, D66, SP en GroenLinks tot afschaffing van de weigerambtenaar. Deze partijen zouden ook nu goed moeten zijn voor een ruime Kamermeerderheid.

Maar of een motie om de weigerambtenaar af te schaffen dinsdag ook een meerderheid krijgt is twijfelachtig. Waarschijnlijk wordt door de coalitiepartijen gewacht tot eind oktober – dan komt het kabinet met een standpunt over het advies van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) waarin voor wettelijke maatregelen tegen weigerambtenaren gepleit wordt.

ACTIE VOOR VOORLICHTING en TEGEN WEIGERAMBTENAAR

Wanneer: dinsdag 28 juni 2011 – 09.15 uur
Waar: voor de Tweede Kamer, Plein 2 te Den Haag

Deze actie wordt ondersteund door LHBT-jongerenorganisatie Expreszo.

Véase también:

Mociones Empoderamiento LGBT - votaciones del martes 28 de junio

Para más información, consulte nuestro dossier sobre el matrimonio homosexual.