Volver a la vista general

Scoop: Barco indostaní durante el desfile del Canal

Al vanaf 2009 zet stichting SaVo zich in om taboe-onderwerpen zoals huiselijk geweld, echtscheiding en suïcidaliteit bespreekbaar te maken in migrantengemeenschappen. Nu wordt er met het meevaren tijdens de Canal Parade dus ook aandacht besteed aan homoseksualiteit in de Hindostaanse gemeenschap.

Want daar bestaan in die gemeenschap nog veel vooroordelen over, vertelt SaVo-oprichter Shanta Bhikharie.

‘Door veel Hindostanen wordt homoseksualiteit gezien als een seksuele afwijking, een ziekte of zelfs als een zonde. Sommigen denken zelfs dat homoseksualiteit besmettelijk is. Veel Hindostanen in Nederland denken dat het iets is van ‘bakra’s’ (Nederlanders) en het in hun gemeenschap niet voorkomt’.

Dat maakt het voor Hindostaanse homo’s en lesbo’s ongelooflijk moeilijk is om voor hun seksuele gerichtheid uit te komen. De enkelingen die het wel durven, worden vaak – uit angst voor wat anderen zullen zeggen – verstoten. In het ergste geval leidt dit zelfs tot suïcide of poging tot suïcide, zegt Bhikharie.

‘Wij willen ons inzetten om het onderwerp bespreekbaar te maken en het voor Hindostanen makkelijker te maken om uit de kast te komen’.

Tot nu toe is er overwegend positief gereageerd op de inzet van stichting SaVo om homoseksualiteit uit het verdomhoekje te halen. De initiatiefneemster zet zich nog wel schrap voor kritiek.

‘We zetten ons al langer in om taboe-onderwerpen bespreekbaar te maken. We weten inmiddels wel dat verandering altijd weerstand oproept’.

Deelname aan de Canal Paradde is niet de enige manier waarop stichting SaVo homoseksualiteit onder Hindostanen op de agenda wil zetten. Inmiddels zijn er al twee dialoogbijeenkomsten over het thema georganiseerd waar Hindostaanse jongeren vertelden over hun coming out en hierover met de gemeenschap in gesprek gingen. Ook zal er de komende tijd op Radio SaVo – te beluisteren op de Amsterdamse lokale radiozender Salto – aandacht aan het onderwerp worden besteed.