Volver a la vista general

D66-Arnhem: "Educación sobre la homosexualidad en todas las escuelas

In 2009 werd een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarbij scholen worden verplicht voorlichting te geven over homoseksualiteit. Minister van Onderwijs Marja van Bijstervelt (CDA), weigerde tot nu toe de motie uit te voeren. Op 28 juni jl. stemde de Tweede Kamer voor de tweede keer in drie jaar tijd over een motie om voorlichting over homoseksualiteit op scholen te geven. Daarin wordt de minister opgeroepen de motie onverwijld uit te voeren. Opnieuw is een motie over dit onderwerp door de Tweede Kamer aangenomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat geen of gebrekkige voorlichting leidt tot onbegrip, discriminatie, sociale uitsluiting en geweld.

D66-Arnhem wil een aantal zaken van de wethouder weten. In de eerste plaats wil D66 weten op welke scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Arnhem voorlichting over homoseksualiteit wordt gegeven en op welke scholen niet. D66 is een groot voorstander van de aansporing van scholen die weigeren voorlichting te geven en vraagt daarvoor ondersteuning door het College. Als laatste is D66 benieuwd wat de wethouder gaat doen om scholen die nog geen uitvoering geven aan de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer hiertoe uit te nodigen.