Volver a la vista general

Gay en las aulas": nueva web para escuelas cristianas

De website Homo in de klas is bedoeld voor leerlingen, hun ouders en docenten op christelijke scholen in het voortgezet onderwijs.

Zo geeft de website antwoord op een groot aantal vragen, en stellen verschillende voorlichters van ‘Homo in de klas’ zich in korte filmpjes voor. Onderdeel van de lesmethode ‘Homo in de klas’ is dat christelijke voorlichters gastlessen geven waarin zij hun persoonlijke verhaal vertellen.

Op dit moment krijgen jaarlijks tweeduizend leerlingen op vijf scholengemeenschappen door heel Nederland les met de lesbrief ‘Homo in de klas’. De lesbrief combineert lessen door de eigen docent met gastlessen door voorlichters die zelf christen en homo zijn. Hun optreden leidde op deze scholen tot een homovriendelijker klimaat. Mede daardoor durfden diverse leerlingen op school uit de kast te komen.

‘Ik merk een grote omslag in de klassen’, zegt Delia Kloekke van het Nuborgh College in Elburg. ‘De lessen halen een stuk onwetendheid over homoseksualiteit bij de leerlingen weg. Maar ook de leerlingen die directer met homoseksualiteit in aanraking komen, voelen zich nu meer op hun plek. Een meisje, waarvan de moeder lesbienne is, stond altijd wat aan de kant in de klas. Ik merk dat ze er door de lessen durft te zijn’.

‘Homo in de klas’ is een van de projecten van LKP, CHJC en ContrariO. Deze christelijke LHBT-organisaties werken sinds 2008 samen aan projecten om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen.
Gay en las aulas": nueva web para escuelas cristianas
Véase LCC Projecten.