Volver a la vista general

Semana de la Campana Rosa para las personas mayores

De huidige generatie roze ouderen groeide op in een tijd waarin homoseksualiteit nauwelijks bespreekbaar was. De onwetendheid en onverdraagzaamheid van leeftijdsgenoten in bijvoorbeeld een serviceflat of verzorgingshuis is daardoor vaak groot.

Daarnaast is in veel zorginstellingen de heterocultuur de norm. Het is belangrijk dat die instellingen beseffen dat ze roze bewoners in huis hebben, met specifieke wensen en behoeften.

Met de Roze Belweek wil Roze 50+ Nederland beter zicht krijgen op de gevoeligheden en belevingswereld van roze ouderen.

Gratis telefoonnummer

In de Roze Belweek van 3 tot en met 7 oktober kunnen roze ouderen, vrienden, familie en hulpverleners hun verhalen kwijt via het gratis nummer 0800-623 62 33 of via een vragenlijst op www.roze50plus.nl.

Die verhalen kunnen overal over gaan: over welzijn en geluk, over discriminatie en afwijzing, over de plannen en wensen voor de toekomst. Wat vinden roze ouderen prettig en op welke punten kan hun leven beter? Voelen ze zich geïsoleerd of hebben ze voldoende contacten? Wonen ze zelfstandig of in een zorginstelling, en hoe bevalt dat?

Libro Verde

De Roze Belweek wordt op 3 oktober a.s. officieel geopend door D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra. Zij treedt op als ambassadeur van de Roze Belweek.

Eind oktober worden de resultaten gepresenteerd in een groenboek. Daarin worden de ervaringen en wensen van roze ouderen in beeld gebracht. Dat groenboek vormt daarmee een goede basis voor verdere discussies en plannen van beleidsmakers, professionals in zorg en welzijn en roze ouderen zelf.

Organisatie

Semana de la Campana Rosa para las personas mayores
De Roze Belweek wordt georganiseerd door Roze 50+ Nederland. Dat is een samenwerkingsverband tussen ANBO, COC Nederland, MOVISIE en Schorer.

Het is de tweede keer dat deze Roze Belweek plaatsvindt. De eerste belweek die vijf jaar geleden werd georganiseerd, was het startschot van een grote en meerjarige campagne om roze ouderen zichtbaar te maken.

De resultaten daarvan zijn gebundeld in het ‘Groenboek Belweek Roze Ouderen 2006′. Met de tweede belweek wil Roze 50+ Nederland onderzoeken hoe het er nu voor staat met roze ouderen.