Volver a la vista general

Simposio Atención a las personas mayores de color rosa en Limburgo

Parallel aan de algehele vergrijzing in Nederland, groeit ook de groep homo’s, lesbo’s, bi’s en trangenders van middelbare en oudere leeftijd, de zogenoemde Roze 50-plusser. In Limburg manifesteert de vergrijzing zich de komende decennia heviger dan in de rest van Nederland en actueel zijn er in Limburg om en nabij 32.000 Roze 50-plussers.

Uit diverse onderzoeken in de afgelopen jaren blijkt dat Roze 50-plussers relatief met significant meer en deels andere psychosociale problematiek kampen dan heteroseksuele ouderen.

Tevens blijkt dat over het algemeen de aanbieders van welzijnsvoorzieningen en van hulpverlening en ouderenzorg, nog onvoldoende oog hebben voor de specifieke behoeften en (medische) zorg en welzijnsvragen van Roze 50-plussers. Bovendien ontbreekt het op het individueel niveau van zorgprofessionals niet zelden nog aan algehele acceptatie van genderminderheden en bestaan er nog veel vooroordelen.

Deze situatie draagt er toe bij dat dat Roze 50-plussers zich zorgen maken over hun welzijn en veiligheid tijdens de laatste levensfase en daaromtrent specifieke vragen en behoeften hebben. Vragen en behoeften die tot op heden door de ouderenzorg in Limburg niet of onvoldoende beantwoord en ingevuld worden.

In de provincie Limburg is tot op heden relatief weinig aandacht besteed aan de geschetste problematiek. Limburg loopt achter in deze!

ANBO Roze Limburg en COC Limburg willen daar verandering in aanbrengen en gaan in 2011 en navolgende jaren nadrukkelijk en op meerdere manieren aandacht vragen voor de geschetste problematiek. Bovendien zetten zij meerdere acties op, om met name de situatie in de Limburgse ouderenzorg te verbeteren. Zij weten zich daarbij gesteund door de Gemeente Maastricht, de Provincie Limburg, Het Huis voor de Zorg Limburg en Consortium Roze 50+ Nederland.

De formele aftrap van de acties zal plaatsvinden op 4 november 2011 in de vorm van het Symposium _Roze Ouderenzorg – nu en in de toekomst_. Uitgenodigd zijn alle 1e lijns zorgprofessionals en huisartsen in Limburg , management en medewerkers van intramurale ouderenzorg, betrokken ambtenaren van Provincie en gemeenten, vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en natuurlijk Roze 50 plussers zelf.

Symposium: Roze ouderenzorg in Limburg, nu en in de toekomst

Datum: vrijdag 4 november 2011 – aanvang: 9.30 uur
Locatie: Golden Tulip, Driesveldlaan 99 te Weert

Inscríbete

– zie daarvoor het aanmeldingsformulier.
Kosten deelname: € 20,- (incl. lunch)
Voor COC- of Anbo-leden: € 10,-